ลงทะเบียนเข้างาน
e-mail
Mobile number

ข่าวสาร
แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม Lucky Draw งาน Thailand Baby ครั้งที่ 12
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม Lucky Draw งาน Thailand Baby ครั้งที่ 12 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Lucky Draw ครั้งที่ 12 ผู้ที่มีรายชื่อ สามารถมารับรางวัลได้ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่12 26-29 มกราคม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ

ตุ๊กตาหมี 3 รางวัล
 • คุณ สมบัติ โสดา
 • คุณ Waraporn Phothikudsai
 • คุณ Suwimonc Chamsakorn

เป้อุ้มเด็ก Camera 6 รางวัล
 • คุณ ดวงกมล สมประสงค์
 • คุณ อมรรัตน์ พุ่มนิคม
 • คุณ Maneenuch Ketloetprasoet
 • คุณ กรรณิการ์ ศรีสุวรรณ
 • คุณ ภัสราวรรณ สุวรรณพิริยะ
 • คุณ Kritsana Sukdee

พัดลมพกพา Camera 12 รางวัล
 • คุณ Dussadee Runglirdsittikul
 • คุณ Fonkaew Kato
 • คุณ ใกล้รุ่ง ใจมุ่ง
 • คุณ ศุภลักษณ์ ชูเจริญ
 • คุณ Nattini Chobtoam
 • คุณ นฤมล กองเพ็ชรนิล
 • คุณ Nonthapat Boonruangthavorn
 • คุณ โสภิณ ลิ้มวิไลกุล
 • คุณ วาสนา วันเพ็ญ
 • คุณ Yownvamal Yolprasarn
 • คุณ พิมพ์ประไพ เผ่าอ้าย
 • คุณ จองปรางค์ เทานางาม

ผู้ที่มีรายชื่อ สามารถมารับรางวัลได้ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่12 26-29 มกราคม 2555 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอบคุณพ่อ ๆ แม่ ๆ ที่สมัครบัตรสมาชิก BBB ทุกใบมีค่าคืนสู่สังคม
ขอบคุณพ่อ ๆ แม่ ๆ ที่สมัครบัตรสมาชิก BBB ทุกใบมีค่าคืนสู่สังคม
ครอบครัว BBB ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มให้น้อง ๆ ผู้พิการที่เชียงราย
ครอบครัว BBB ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มให้น้อง ๆ ผู้พิการที่เชียงราย
VISITOR INFORMATION
VISITOR INFORMATION
บริการต่าง ๆ ในงาน BBB