ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Exhibitor
แบ่งปัน

ตารางเวลาปฏิบัติการงาน BBB...Baby & Kids Best Buy  ครั้งที่ 35
 
กำหนดการเวลาก่อสร้างคูหา
การก่อสร้างและการตกแต่งสำหรับพื้นที่เปล่า 10.00 - 24.00 น. 1 ตุลาคม 62
ผู้เช่าพื้นที่คูหามาตรฐาน เข้าตกแต่งคูหาเพื่อจัดวางอุปกรณ์
และสินค้า
12.00 – 24.00 น. 2 ตุลาคม 62
การขนย้ายสินค้า 12.00 – 24.00 น. 2 ตุลาคม 62
การติดตั้งไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 13.00 น. 2 ตุลาคม 62
การติดตั้งตกแต่ง และจัดวางสินค้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 2 ตุลาคม 62
ปิดอาคารแสดงสินค้า 24.00 น. 1-2 ตุลาคม 62
 
กำหนดการเปิด – ปิดงานแสดงสินค้า
ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor) เข้าเตรียมงานและขนย้ายสินค้า
ก่อนการเปิดแสดงสินค้า
08.00 – 10.00 น. 3-6 ตุลาคม 62
วันเวลา เปิด - ปิด งานแสดงสินค้า10.00 – 20.00 น. 10.00 – 20.00 น. 3-6 ตุลาคม 62
เวลาขนย้ายสินค้า หลังปิดแสดงสินค้า ประจำวัน 20.00 - 21.00 น. 3-6 ตุลาคม 62
 
กำหนดเวลาการรื้อถอนคูหา
เริ่มการขนย้ายสินค้า 20.30 - 24.00 น. 6 ตุลาคม 62
การรื้อถอนคูหาและไฟฟ้า 20.30 น. 6 ตุลาคม 62
การรื้อถอนไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 6 ตุลาคม 62
การขนย้ายสินค้าและรื้อถอนคูหาแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 6 ตุลาคม 62

คำแนะนำ
1. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ
2. คลิกขวาที่ Download และเลือกที่ Save Target As...เพื่อบันทึกลงเครื่อง
3. ไฟล์ที่ท่าน Download มานั้นเป็นไฟล์ PDF สามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม Acrobat Reader หรือ Download โปรแกรมนี้ คลิก


หมายเหตุ : 
หลังจากจบงานในแต่ละวัน ไฟฟ้าในคูหาจะดับภายใน 30 นาที และในวันแสดงงานวันสุดท้ายจะดับภายใน 60 นาที และอาคารแสดงสินค้าจะเปิดจนกระทั่งเวลา 21.00น. ส่วนในวันสุดท้ายของงานแสดงสินค้าจะเปิดจนกระทั่งเวลา 24.00 น. เพื่อให้ผู้ร่วมงานแสดงทำการขนย้ายสินค้าและรื้อถอนคูหาพร้อมอุปกรณ์

• 
ห้ามผู้แสดงสินค้าขนย้ายสินค้าที่จะนำมาจัดแสดงเข้าไปในอาคารแสดงสินค้าในวันที่ 1 ตุลาคม 62 แต่จะอนุญาตให้ขนย้าย เข้าไปในวันที่ 2 ตุลาคม 62 เท่านั้น มิฉะนั้นหากสินค้าดังกล่าวเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

• ในระหว่างจัดงานแสดงสินค้า ห้ามขนย้ายสินค้าโดยใช้รถเข็นเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่จัดงาน ผู้เยี่ยมชมงาน และถ้าเกิดความเสียหายประการใด ท่านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว

• ในวันก่อสร้างและรื้อถอน ผู้จัดงานจะอนุญาตให้ทำการก่อสร้างและรื้อถอนได้ถึง 24.00น. ซึ่งถ้าผู้แสดงงานรายใดมีความประสงค์จะทำการก่อสร้างหรือรื้อถอนเกินเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งที่ศูนย์อำนวยการผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ประจำการ ณ  อิมแพ็คเมืองทองธานีก่อนเวลา18.00 น.  สำหรับวันก่อสร้างคูหา วันที่ 1-2 ตุลาคม 62 พร้อมชำระค่าล่วงเวลาเพิ่ม จำนวน 1,500 บาท / ชม. / คูหา( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) และต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 1 นาย /คูหา  เป็นเงิน 1,388 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)และสำหรับวันรื้อถอนคูหา วันที่ 2 ตุลาคม 62 พร้อมชำระค่าล่วงเวลาเพิ่ม จำนวน  20,000 บาท /ชม. / คูหา ( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %)


คู่มืองาน BBB...Baby & Kids Best Buy 
 
 
คู่มืองาน BBB Download 
ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้า Download 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของงาน Download 
 
 
ส่วนที่ 2 ระเบียบการปฏิบัติงานภายในอาคารแสดงสินค้า Download 

 
ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มการใช้บริการสำหรับผู้เช่าพื้นที่  
เบอร์ผู้ติดต่อ Download 
 สำหรับจัดส่ง Acecon 
1. แบบฟอร์มสถานที่ Download 
2. หนังสือรับรอบความเสียหาย Download 
สำหรับจัดส่ง Expotech
1. แบบฟอร์มจองเบรกเกอร์ไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างและรื้อถอน Download 
2. แบบฟอร์มจองเบรกเกอร์ตัดไฟสำหรับสินค้าจัดแสดง Download 
3. แบบฟอร์มจองบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมค่ากระแสไฟฟ้า Download 
4.  แบบฟอร์มจองระบบจ่ายน้ำและน้ำทิ้ง Download 
5.  แบบฟอร์มจองขนาดเครื่องปั๊มลม Download 
6. แบบฟอร์มจองอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ Download 
7. แบบฟอร์มแบบติดตั้ง Download 
8. Expotech equipment Download 
9.กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า Download 
สำหรับจัดส่ง Impact Exhibition
1. แบบฟอร์มบริการติดตั้งสายโทศัพท์ชั่วคราว Download 
2. แบบฟอร์มบริการติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต ADSL ชั่วคราว Download 
3. แบบฟอร์มบริการติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง VDSL Download 
4. แบบฟอร์มบริการสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงชั่วคราว Download 
5. แบบฟอร์มการบริการทำความสะอาดพิเศษในคูหา Download 
6. แบบฟอร์มการบริการรักษาความปลอดภัย Download 
สำหรับจัดส่ง NCC Image
1.  แบบฟอร์มป้าย ร้านค้า เเละ เครื่องหมายการ  Download 
2. แบบฟอร์มค่าบริการเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ Download 
3. แบบฟอร์มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ของคูหามารตฐาน Download 

 
โปรโมทสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ www.thailandbabybestbuy.com
 1.Promotion Form BBB#35 Download 

 
ข้อตกลงของผู้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า  
1. ข้อตกลงของผู้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า
งาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
Download 

 
บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด / Ace Con (Thailand) Co., Ltd.
Address: อาคารเอชเอสเอช ชั้น 9 191/1 ถนนพระราม 3 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel: 02-689-2899 | Hotline 089-689-8000
Fax: 02-689-2890
E-mail: bbbaftersale@gmail.com และ
 bbbmanual.exhibitor@gmail.com
Article for Exhibitor
เทคนิคออกแบบคูปองให้โดนใจพ่อแม่นักช็อป
เทคนิคออกแบบคูปองให้โดนใจพ่อแม่นักช็อป
แอดมินขอนำเสนอ “เทคนิคออกแบบคูปองให้โดนใจพ่อแม่นักช็อป” ที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายของ BBB EXHIBITORS และประโยชน์ของการทำคูปองในแง่การตลาด
10 ปัจจัยกระตุ้นการซื้อของพ่อแม่นักช็อปงาน BBB
10 ปัจจัยกระตุ้นการซื้อของพ่อแม่นักช็อปงาน BBB
เคยสังเกตุไหมว่า มาออกบูธทำไมถึงขายไม่ได้เลย แต่ทำไมบางร้านกลับขายดีเป็นเทน้ำเทท่า สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักผิดพลาดคือ การไม่เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่เข้าใจว่าใครคือลูกค้าเป้าหมาย หรือบางครั้งอาจไม่ได้แยกว่าสินค้าที่เราขาย ใครคือผู้ใช้ ใครคือผู้ซื้อ วันนี้ BBB ขอนำเสนอ 10 ปัจจัยกระตุ้นการซื้อของพ่อแม่นักช๊อปในงาน BBB
5 STEP มือใหม่ออกบูธงาน BBB
5 STEP มือใหม่ออกบูธงาน BBB
การออกบูธแสดงสินค้าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก ต้องงาน BBB เท่านั้น วันนี้แอดมินจะมาแนะนำ EXHIBITORS มือใหม่ที่ไม่เคยออกบูธในการเตรียมตัวมาออกบูธงาน BBB กับ 5 STEP ง่ายๆที่จะช่วยคุณออกบูธได้อย่างสบายใจและคุ้มค่า
สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนมาออกบูธงาน BBB
สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนมาออกบูธงาน BBB
การขายสินค้าไม่ได้มีอยู่แค่หน้าร้านเท่านั้น ผู้ประกอบการหลายรายมักเลือกที่มาออกบูธงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อขายสินค้าและประชาสัมพันธ์ร้านค้า แต่การไปออกบูธในแต่ละครั้งนั้นมีหลายสิ่งมากมายที่ EXHIBITORS ต้องเตรียมตัว ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ป้ายร้านต่างๆ ไหนจะต้องเตรียมสินค้าอีก วันนี้ แอดมินขอนำเสนอตัวช่วย BBB EXHIBITORS ทุกบูธมาออกงานBBBได้อย่าง เป๊ะ! ปัง! อลังการ! ไม่มีสะดุด กับ “CHECK LIST สิ่งที่ต้องเตรียมมาออกบูธงาน BBB” ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ