ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น


 
ประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้แข่งขันกิจกรรม "BABY บะรื๊น บะรื๊น"
ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 31
วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์


น้องๆหนูๆที่มีรายชื่อ ท่านผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวน้อง
ได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าเวทีกิจกรรม
ก่อนเวลาแข่งขัน 20 นาที


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรสมาชิก BBB หรือ ช็อปเพื่อลูก
2. วัดความสูงน้องก่อนเข้าแข่งขันรอบวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 mstr. itthimon nithiphithayapa pao pao
2 กฤชกร โชติชีวสุนทร วินเซนต์
3 กลวัชร อินทจันทร์ เนสที
4 กษิดิ์พัฑฒิ-ใจบุญ พี่คุณ
5 กัญญณรัน เปรมวุติ จ๊ะจ๋า
6 กิตติกวิน ปฐมวีราวรรธน์ อินชอน
7 กิตติณัฎฐ์ ตระการสุดเลิศ เทมส์
8 กิตติภณ ถมยาปริวัฒน์ พร้อม
9 เกวลิน เอ็งพัวศรี น้องตังเมย์
10 เก้านิพนธ์ ไรอัน
11 คุณานนท์ ยี่โถขาว น้องเจได
12 จิรายุ เมืองขวา พู่กัน
13 ชัญญานุช จันทรัตน์ เจียเจีย
14 ชีวานนท์ ศรีนินบูรณ์ เป็นปลื้ม
15 ญาณ​วัฒณ์ เจริญกิจวัฒณ์ น็อตเต้
16 ณฤศสัณห์ การะเกตุ อิคคิว
17 ณัฏฐณิชา ตั้งใจ ระริน
18 ณัฐณิชา. บุญพันธุ์ มีนนี่
19 ณัฐดนัย​ ใจซื่อ เฟี้ยวฟ้าว
20 ฉัตรชัย ฤทธิยา ฮะเก๋า
21 พรรษกร รัชตลดากร เมก้า
22 ชญาภูมิ จองกาญจนา น้องไททัน
23 ชนาธิป ขอผึ่งกลาง น้องภูผา
24 ณัฐฐาพล คร้ามทิม โฟโต้
25 ดิษย์ดนัย หมีคำ น้องต้าหมิง
26 ธนวรรธน์ ลิ้มรัตนพันธ์ พายอาร์
27 ธรรมโชติ ยาหยี น้องเจ้านาย
28 ธีรวัฒน์ อิทธิฤทธิ์ อาลีฟ
29 นราวิทย์ ทองนาค น้องโฟกัส
30 ปพนธีร์ ภู่ระหงษ์ วี
31 ภคิน บุญแจ้ง น้องเก้า
32 วายุ​ ไพฑูรย์เนรมิต วายุ
33 เกวลิน พิพัฒน์เสถียรไทย น้องมิเกล
34 ชลิตา ภูมิจันทึก น้องซิลเวีย
35 ญาณิศา เวชพานิชย์ น้องยูนิ
36 ณปภัช มุทธากาญจน์ น้องดีจัง
37 ธัญญ์นลิน. หลักแหลม กอบัว
38 พรรธน์ชญมน​ จตุรงคสัมฤทธิํ น้องต้นบุญ
39 รุจนฐิดา ปัญญา เฌอเบลล์
40 อนันตพร จิตสุวรรณวานิช ปลายฟ้า
41 อรัญญา พันธัญกิจ ณิชา
42 กฤติพงศ์ ตั้งชัยไพบูลย์ อั่งเปา
43 พิชญาภา ธัญธนานนท์ น้องไอเดีย
44 บวรวงศ์ โกศลรออ ออสการ์
45 ภัทรพล กายคะตา น้องภูผา
46 กรรวาโย จำปาทอง เอวา
47 ธนกิจ วีระโจง Anfield
48 ธนาพสิษฐ์ สุวรรณหงษ์ วันพุธ
49 ธรรม์นรา น้อยพรหม ยูนิคอร์น
50 ธีรภัทร หงษา ธันวา
51 นลินนิภา​ จิรโรจน์สุนทร ลีโอ​
52 นันทชา ถ่ำกองกลู เนเน่
53 เนตรดาว แกคำภู ปั้นหยา
54 ปภัฎชมณ นิลรัตน์สุวรรณ์ นีวเยียร์
55 ปรมัตถ์ บำรุงศรี ฮันเตอร์
56 ปลายฟ้า วงศ์อรินทร์ ฟีนิกซ์
57 ปวีร์ เหลืองอร่าม ปลื้ม
58 ปิติภัทร คำงาม ปิงปิง
59 ปุณิกา สุวรรณโชติ เชรี
60 พชร เจษฎาภัทรกุล น่านฟ้า
61 พรนับพัน พอใจ
62 พลากร​ เกียรติประเสริฐดี แอลฟ่า(Alpha)
63 พศิกา พศิกา
64 พิชามญชุ์ ชินธเนศ คลอโรฟิลด์
65 ภูริชกานต์ กิจทนิน อันดาลีฟ
66 ภูศรัณย์ ทินบุตร หรรษา
67 มนชดา ทัศมาลี มักหมี่
68 มาคิณ ปัญญาสมบัติ มาคิณ
69 รสริน นาคงาม มิวสิค
70 ลาทิชา ทองโสภณ ทิชา
71 วชิราภรณ์ ภูมินอก ฟ้าใส
72 วีรภัทร ชุมมะโน ออคเทน
73 วีรภัทร ชุ่มมะโน อ๊อคเทน
74 สรวิชญ์ อ่ำขวัญยืน การ์ตูน
75 สารัช สุธีระตฤษณา พอร์
76 สิรภพ การุณรัตนกุล เจคอบ
77 อจลวิชญ์ ดำรงวาจาสัตย์ เก้าเก้า
78 อภิพัชร์ พานพุ่ม พัตเตอร์
79 อัครวินท์ คงพ่วง กัปตัน
80 อัญชลีพร พึ่งสำโรง แก้ม
81 อัลวีน่า สรรเพชุดา วีน่า
82 ไอรดา พรสุขวิทูร น้องไอดี

 


รอบวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กมลนิตย์ เตชะโสภณมณี เทเลอร์
2 กฤตนภัท สงวนพงษ์ เหนือ
3 คุณ พูลทรัพย์
4 ณพิชญ์ บุนนาค ลูกจัน
5 ณปณต รัตนทับทิม ทีเซอร์
6 ภาณุวัชร ผิวงาม จั่นเจา
7 นฐเมต เรืองราย โน้ตบุ๊ค
8 อธิวัฒน์ นิรันตราย ออสติน
9 นภัทสร อำพราม เนเน่
10 พิจัขณา ขำศรี ของขวัญ
11 ธิติวัฒน์ เลิศศิริฐากรณ์ น้องวิน
12 ปภินวิช เตียวซุน นะคิน
13 อภิภู ตันครองศิล ภู
14 ณรัชต์ชวัล ทั่วนภา น้องธาม
15 นรภัทร เหมทานนท์ น้องเอม
16 บัตเตอร์ เตอร์
17 พิชญ์ชยุตม์ เพิ่มทรัพย์ ซันแบร์
18 ภูฟ้า แก้วรัตนปัทมา เมล์
19 เมฆ ทิพยรัตน์ รีฟิลล์
20 รุริญา พิทยโสตถิะงศ์ น้องน้ำมนต์
21 ลลัญภรณ์ เขียวรัตน์ อัญชัน
22 สภูมิ ฟักสุวรรณ ภูมิ
23 อติเทพ โพสุวรรณ ฟูจิ


รอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กษิดิศ โพธิ์กระเจน วาดี้
2 ฉัตรเฉลิม ดีชู ขมิ้น
3 ญาณภัค ไชยแสง พอเพี
4 ณฐพงศ์ ตรัยรัตนากร นาวา
5 ณธาม ตันฑ์พรชัย ธาม
6 ณัฏฐณิชา อันดา
7 ณิชาภา พุ่มทิพย์ นัชชี่
8 ณพัฒน์ ณัฐวิริยกุล ณพัฒน์
9 ณภูมิ ภู่เบญญาพงศ์ เปาเปา
10 อนันตพร จิตสุวรรณวานิช ปลายฟ้า
11 ดรัณภพ เม้ยนรทา PV
12 กันตินันท์ ปรีชากูลเกัยรติ กันดั้ม
13 พัทธดนย์ พงษ์ศิลป์ น้องเมลเบิร์น
14 วชิรพล กรุตวงษ์ ปริ้น
15 อลิส ขาวดา น้องไอโฟน
16 ธนกฤต โชคอำนวยทรัพย์ น้องยาริส
17 นฤชา มโนธรรม มันนี่
18 นิพิฐพนธ์ เรืองมีสุข น้องโอห์ม
19 ปัณณฑัต ฤกษนันท์ ปัณปัณ
20 พีรวัส บรรยงคะรัติ Rio
21 วชรรัตน์ พรหมทองนุ้ย ไตตั้น
22 วาณิชชา อมรพัฒน์โสภณ น้องวาวา
23 สหนาถ จิตรศาลา ม็อตโต้
24 สหรัฐ สละทาน ต็อด
25 สุรกฤษฎ์ แก้วสร นินิว
26 อชิรวิชญ์ อลัน
27 อารดา พิศอ่อน ปลายฝัน


รอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กตัญญู เนตรบูรณะ กตัญญ์
2 กันต์หทัยนันท์ พฤกษ์ไพรผดุง นารา
3 ขบูรชัย จิวระโมไนย์กุล ปอร์เช่
4 คามิน ศิริรุ้งนภัส เคนเคน
5 จักริิน แซ่เจียม ปั๊บปั๊บ
6 จิรพันธุ์ โตสวัสดิ์ กัน
7 ปัณฑารีย์ บุญสุริยกิจจา เปตอง
8 เอวาริญ พลายโถ เอวา
9 ธนนนท์ จี่มุข น้องวิม
10 ธนนนท์ สุริยโสภา ณภัทร์
11 ศักยะ ชอบพานิช น้องณะ
12 ณัฏฐณิชา พันธ์วิไล น้องณิชา
13 ธนกฤษ แสนสมบัติ น้องคิง
14 ปัณณทัต จันทรมาศ พีท
15 พิรชัช วงศ์ชูสุข บียอนด์
16 ภูวกร สุจิกุล แมทรอบวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Vicharyuth Potiwongvanich Felix
2 กชนิภา วัฒนพันธุ์ เอมี่
3 กมลพร ลีลา ใบตอง
4 กัญญ์ฐญา นุกูลรอด แอร์พอร์ต
5 กานต์ณกมล นวสุขารมย์ กะทิ
6 คุณัชญ์ ผลสุวรรณ์ เปอร์
7 ชวัลวิทย์ วรสมประเสริฐ เจอาร์
8 ณคุณวัส สวัสดี ณคุณ
9 ณฐวัฒน์ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร วินเนอร์
10 ณนา แก้วเกิด เมเม่
11 ณภัทร กานต์ธนรักษ์ น้องนาวา
12 ณภัทร ผดุงสมบัติ เคน
13 ณรัฐ โกเมศ ภูภูมิ
14 ณัฎฐกานต์ ภานุปภาพร น้องไข่มุก
15 ณัฏฐ์วรัชญ์ สีหัคลัง อชิ
16 ณัฐฏ์วิทย์ สีหะคลัง พายอาร์
17 ณัฐพัชร์ ไชยานุพงศ์ แมท
18 จิรายุ เมืองขวา พู่กัน
19 ชยาวิชญ์ นาเมือง เฟมัส
20 ณัฐภูมินทร์ พรเอื้อไพโรจน์ น้องแอสเซนต์
21 พิภัช โชติดิลก ปันปัน
22 กรกานต์ สุบันนารถ สเปค
23 กฤตวิทย์ วรรณชัยมงคล เดอะค็อป
24 ปัณฑ์ธีร์ พจน์โรจนอำพันธ์ น้องฮาร์เปอร์
25 อทิวราห์ อาจทอง น้องกันเนอร์
26 อรสา เทศทิม ออร่า
27 พคนิต​ เป้า​พรหมมา ดีเดย์​
28 รชิดา สันประเสริฐ ไอช่า
29 วรินทิพย์ เกียรติวนิชวิไล น้องเกรซ
30 กัญญาพัชร มหาพิธาน มินนี่
31 ชนัญชิดา เวียงคำ อันดา
32 ณิชนันทน์ ชิตรัตน์ ของขวัญ
33 ณิชาภา ยันบัวบาน มิวสิค
34 ดาลัด เดชอ่อน เป๋าเป่า
35 ธัญญ์นลิน หลักแหลม กอบัว
36 ปุญชิดา เวียงนาค ขนมจีน
37 พิรดา วงศ์กวีวิทย์ เพลงขวัญ
38 พีรดา ลิขิตเนียมกุล อิน
39 ศศิภารัตน์ เดชอุดม โนริ
40 สุพิชญา เอกเอี่ยม ขวัญข้าว
41 ชัชนันท์ ทิพย์ศิลปชัยกุล มิวนิค
42 ปวริศ ฉิมพลี ออกุน
43 เรืองรวินทร์ ธีระดิษฐ์ วิน
44 อนุตรา คำอินต๊ะ น้องพอดี
45 พชร ด้วงมีเดช สกรีน
46 สุกริช อ้นทอง น้องพอดี
47 ญาณิศา วิภูติพงศ์ ปันปัน
48 ณิชา นวลสุวรรณ ณิชา
49 วัชราภรณ์ เพ็ชรแดง พริ้ม
50 ทิพย์มงคล พร้อมวงศ์ ลลิน
51 ธนกร เล่าทักษิณากุล ภูผา
52 ธนกฤต ชัยมงคลเจริญ คอปเปอร์
53 ธนภัทร พรมน้ำอ่าง นับตังค์
54 ธนัชญา จุรีกานนท์ อายส์
55 ธัญสินี ธนสุทธิกุล เวล
56 นัฐณรา ศรีสุทธี ปัณณา
57 นันท์นภัส ศักดา โฟกัส
58 ปวินท์ภัทร ชื่นอยู่ ยูคิ
59 พชร แก่นไม้อ่อน พอตเตอร์
60 พชร ภาคภูมิไพศาล น้องพอร์ช
61 พสุธา สกลกาญจนกิจ จูมง
62 พิมพ์ชญา หิรัญชัยพัฒนกุล เฌอแตม
63 ภากร เทอดทัพพะนันต์ น้องแผ่นดิน
64 ภูวดล รุ่งรำพรรณ น้องภูมิ
65 รัตน สุขประเสริฐ น้องไบค์
66 รัตนอมร เวโรจน์ น้องเมาคลี
67 ลัลน์ณภัทร สุขโข แพรวา
68 วิชสิทธ์ ชูเทียน ณคุณ
69 ศิวัฒน์ แซ่เลี้ยว ซุปเปอร์
70 สรัญญา รัตนะวราหะ กานต์
71 สิรินทร์ โคเฮน ซีลีน
72 สุทธินันท์ อำมาตย์มณี ตะวัน
73 สุทธิภัทร ทองอ่อน ออร์ก้า
74 สุพัตรา วาจาสุวิมล จูนเนอร์
75 อริญชย์รักษ์ กิจบำรุง เก้า
76 อริย์ธัช ธัญสิริพุทธิชัย ป๊อปคอร์น
77 อริยา พรมมาแบน เอญ่า
78 อารยา เสวกจันทร์ ฮานา
 

รอบวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Sora Jangaroon Sora
2 กฤษกร กาญจนเพ็ญ โปไนซ์
3 กลวัชร มโนรมชัชวาล น้องกันต์
4 กอบสุข ไชยพิมพ์ ชีต้า
5 กันต์คุณ บุณยเกียรติ ข้าวตัง
6 กิตชนะ ไชยสิงห์ ตัวต่อ
7 ครองภพ รัฐกุล เก้า
8 ชยางกูร อวนศรี ตุลย์
9 ชวนันท์ เรืองทับ เวียร์
10 ชินภัทร อรุณเกษตรโชค น้องซัน
11 ณัฐธยาน์ วิวัฒน์วงศ์ธร มะนาว
12 ณัทณิน สุภานุสร ณินณิน
13 ปภังกร สนพราย ซาโป
14 ปวริศ แก้วตา จีโน่
15 ปิยปราชญ์ อุทยานธีรรัชต์ น้องเก้า
16 ภูมิรพี วงศ์ธนาสุนทร แอลฟ่า
17 วรนันท์ ศรีแสง ไตเติ้ล
18 หรัญญ์ พงษ์เพชร เข้มเข้ม
19 กัญวรา รางสาตร์ น้องเอลฟ์วี่
20 ธันย์ภัสสร ธาระหาญ น้องนิวตั้น
21 ปุญญาดา นารี น้องตูน
22 กรภัทร์ สุทธิผ่าน ต้นโพธิ์
23 ณภัทร ลิ้มธรรมาภรณ์ เจย์ เจย์
24 ธนาธิป ตัสมา บัตเตอร์
25 ธิติภพ สหยืนยง น้องไอคิว
26 ศรทรรศณ์ ทิพธนาธีรวัชน์ น้องวินวิน
27 ธารนรินทร์ บำรถงศิลป์ น้องอาโป
28 จิรัฏฐ์ เตชกนก เฮจิ
29 ธนกฤต เมโท น้องคอปเตอร์
30 แทนฤทัย กิจศิลป์ชัย แทนแทน
31 ธนวัต เอี่ยมสอาด วอดก้า
32 ธนัชเตชินท์ กิ่งสุวรรณวงศ์ ธามไท
33 นพเก้า แสงขาล เอิงเอย
34 นันทพัทธ์ ฐาน เจคอป
35 ปัณชญา เขจรนิตย์ ข้าวแป้ง
36 ปิยวัชร์ เปรมจิตต์ ปิติ
37 ปิยสุดา น้อยเจริญ น้ำแข็ง
38 ปุณช์ยะพัทธ รังสิอัฑฒ์กร ปุณ
39 พนพงศ์ มะลิงาม ภูภู
40 พิชญา พละศึก พีช
41 ภูมิภัทร มานะนาวี เปปเปอร์
42 วรภพ ดอนอุดม สตางค์
43 วีรยานนท์ รองสวัสดิ์ เกล้า
44 สวัสดินาถ ตั้งเมตตาจิตตกุล มีดี
45 สุทธิพงษ์ บุญพวง คอปเตอร์


รอบวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กฤฒิเดช ขันทองดี เชอร์ล็อค
2 กฤษณพล โกมุทานนท์ กัทตูโซ่
3 กวินภพ จิโนเขียว เตนล์
4 กองทัพ จงสุขพัทธี กัสโต้
5 กันตพงศ์ แสนศิริ วาดี้
6 จิระศักดิ์ พิมลชัยกุล จอมยุทธ์
7 จุฑาธิป บุตรดี My world
8 ชนกกมล วงศ์เมฆ ทะเล
9 ชนม์ชญาณ์ ภูมิมาก กัสจัง
10 ชวัลวิทย์ สัตตะรุจาวงษ์ เอเทน
11 ชัชชญา อึ้งเจริญ ติว
12 ณภัทร เทศดี ตะวัน
13 ณัฏฐณิชา แก้วบัวดี บีน่า
14 ณัฏฐธิดา แก้วบัวดี นานะ
15 ณัฐธยาน์ เพชรแสน ข้าวกล้อง
16 กัญญาวีร์ นิ่มประพฤติ พรีม
17 ชวิน สินประจักษ์กุล โปรด
18 ชัยภัทร ทรัพย์ประเสริฐ น้องกันต์
19 จักรภัทร รอดบน อั่งเปา
20 จิรภาส หนุนสุข น้องเอิร์ธ
21 จีระเมธ พรหมทิพย์ น้องตะวัน
22 ณพดล เพชรดี เจ้านาย
23 ณัฐภัท คิ้มแหน อาร์มิน
24 ดีภกร โรจนเพ็ญกุล น้องเอดิน
25 นรธีร์ กันต่าย นาที
26 ปวริศ เพิ่มพรสันติ กีต้าร์
27 ปัณณ์วัชร์ ธนากิจทวีโรจน์ น้องกันต์
28 ปัณณวิชญ์ โพธิขำ น้องปลื้ม
29 ปัณณวิชญ์ สุชาติพงศ์ น้องออนิว
30 เมธาสิทธิ์ ไวทยะชาติ ปังปอนด์
31 สวิส ศรีสยาม อิคคิว
32 เสฏฐวุฒิ บูรณ์เจริญ คูเป้
33 จิรัชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โบนัส
34 ธนภรณ์ ชนะมาร ใยไหม
35 ชญาณัฏฐ์ ทนวิจิตร ไอรีณ
36 ลัลล์นภัทร ทราวุธ เพลินตา
37 ศรุตา สำราญ น้องกาแฟ
38 กนกลักษณ์ กิจไมตรี ข้าวปั้น
39 จันทรรัตน์ โฆสาสี น้องมิ้นต์
40 ชุติกาญจน์ พจน์ประพันธ์ กรีน
41 ณัฐสินี แก้วเกตุ น้องมิสติ้ง
42 พรชนก พันธ์ยิ่งยก หวานใจ
43 พระพาย ทองสว่าง พระพาย
44 พิชญดา สดใส น้องอะตอม
45 ลภัสรดา ทองหล่อ พรีม
46 วรินทร ชินกรวรนุช โฟกัส
47 ศรัณย์กร นิธิกิจสุนทร น้องนับตังค์
48 สิริน ชูเกียรติศิริ ติ๊ดตี่
49 อารดา บุตรทา อินเตอร์
50 อินทร์ศร. เชื้อสุวรรณ ไดมอนด์
51 เตชนวัฒน์ สังวิบุตร มู๋อัยย์
52 ปฎิเวธ เนียมแตง น้องเป็นไทย
53 ภัทรเวช สุกแสงทอง น้องพอร์ช
54 สุวนิก ไชยสัจ อาเธอร์
55 ฮัดซาน สมานวิบูลย์ ฮัดซาน
56 ชัชชษา ศรีหิรัญ น้องปันกัน
57 บัญญพนต์ หอมจันทร์ น้องบัตเตอร์
58 ปรวัฒน์ โทสิริกุลชัย น้องตี๋เล็ก
59 พนธกร พงศ์พฤฒิพันธ์ โอโซน
60 พาขวัญ ไทรเกตุ พาขวัญ
61 ศศิธร บุญลอย โฟร์กัส
62 ติรยา เครือศรี เจนนี่
63 ธชย ราศรีมินทร์ ไตเติ้ล
64 ธนายุทธ จันทร์สคราญ MJ
65 ธีร์วศิษฐ์ ชุมแสง ณ อยุธยา โปรเจค
66 นัฐนที พลเผือก อาโป
67 นันท์นภัส นิลม่วง ต้นหอม
68 เนวิกา เรืองบรรจง เนเน่
69 บวรวิทย์ ลิขิตมงคลพาณิช น้องไกด์
70 ปฏิภูมิ คำภาพันธ์ ข้าวปลูก
71 ปรีชญา อัคศรี พอใจ
72 ปิยาพัชร เลาห์วีระพานิช คาวา
73 พฤทธิกร เนาะนะมะบัติ น้องบีเอ็ม
74 พสุธา สกลกาญจนกิจ จูมง
75 พัชรดล เดชเสรีกุล Sky
76 พิมพ์วลัญช์ ชัยเจริญ น้องของขวัญ
77 ภคพล เป็กกันใจ นาย
78 ภรากรณ์ เฮงสุนทร ตาต้า
79 ภูมิกิตติ์ ธวัชพงศ์จินดา ภูกฤษ
80 ภูมิพศุตม์ เนตรโพธิ์แก้ว น่านฟ้า
81 มิรันดา สะแรมโป๊ะ มิรัน
82 วชิรวิทย์ เจียมรัตตัญญู จิน
83 วรธมน ปิตตาฝ้าย โฟกัส
84 วันมงคล แสงทับ วีเทค
85 วุฒิภัทร หนูมา ฟาเดล
86 ศิตภา หินเกล็ด น้องมิเชล
87 สรัญญา ทองเหลือ ปันปัน
88 อภิพัชร์ พานพุ่ม พัตเตอร์
89 อัครเดช สุขแก้ว ตะวัน
90 อุรัสยา อาภามงคล น้องชะเอม
91 เฮเดรียน บรู้คส์ เฮเดรียน


รอบวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กฤตถัค กาญจนวิโชติ มิดเวย์
2 กฤติพงศ์ วงค์เอื้อย กาต้าร์
3 กวินทิพย์ ไชยเทพ มัดมุก
4 กวินธิดา กิ่งแก้ว มิมิวส์
5 กวินธิดา น้อยเสม โปรเกรส
6 คีรี วีระพิชญ์เกษม คราม
7 คุณัชญ์ เอนกพงษ์ คุณ
8 จิรพันธุ์ โตสวัสดิ์ กัน
9 ชนาภัทร ภักดีไทย ซีโน่
10 ชยพล เหง่าหนองทุ่ม โทนิค
11 ซือหัว พัน เฌอลีนน่า
12 จิรภัทร เหมือนสุวรรณ์ น้องฌาน
13 ณัฏฐชัย คำสาธร อาเล็ก
14 ณัฏฐพล ชะอุ่ม ซูกัส
15 ปภังกร พงศ์อารี ปัณ
16 ปัณณวิชญ์ สุชาติพงศ์ น้องออนิว
17 โชติกา ทองเสริม กัสเบล
18 มานิตา เขียวชม น้ำหอม
19 สรัลลักษณ์ พระโสภา ลินิน
20 อมิตาภา บัวศรี ปุณณ์
21 คริษฐ กาญจนอลงกรณ์ คุณ
22 ทยากร ดอนไพรเณร ปุณณ์
23 นพวิชญ์ สุขสอาด โปรด
24 นภัทร คันธรักษ์ นภัทร
25 น้องบัตเตอร์ บัตเตอร์
26 เนตรณภัทร เกษมุติ น้องจ้านจ้าน
27 เนเธิน บูลเมอร์ เนเธิน
28 ปภิณวิทย์ ชำดำ น้องเซน
29 ปัณณทัต เกียรติอมรเวช กัปตัน
30 พระพาย ทองสว่าง พระพาย
31 พัชรดล เดชเสรีกุล Sky
32 วรวรรธน์ ถนอมพันธุ์ นอฟ
33 วิศรุต มินเนตร ซีรีน
34 วีรยานนท์ รองสวัสดิ์ น้องเกล้า
35 วีร์สุดา สุทธิวรรณารัตน์ อลิซ
36 ศุภกิตติ์ อยู่คง น้องเอฟ
37 สุรศิษฏ์ จิรภัทรภูมิ อิคคิว
38 สุลักขณา สุวรรณรัตน์ ละมุน
39 อชิตะ ขจีวรกุล กัส
40 อภิชยาภา วารี เบลล่า
41 อราคิน เพชรคงทอง น้องอัส
42 อัครินทร์ โยธินกำจรชัย กัปตัน
43 ธัญดิศ​ กิจสราญลาภ โยชิ

***ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัลและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากติกาการแข่งขัน

วิธีการแข่ง :
1. น้องๆทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
พร้อมมาวัดส่วนสูงที่จุดวัด ความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร

2. น้องที่เข้าเส้นชัยในลู่ของตัวเองได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ
(โดยจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)
หากเข้าเส้นชัยในลู่คนอื่นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะและถ้าระหว่างนั้น
ยังไม่มีใครเข้าเส้นชัย ผู้ปกครองสามารถพาน้องกลับเข้าไปในลู่ตัวเอง
และเริ่มเล่นใหม่โดยต้องเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

3. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสนาม ยกเว้นกรณีข้อ 3 หรือน้องไถรถออกนอกสนาม ผู้ปกครองสามารถพาน้อง กลับเข้าไปในสนามโดยเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

4. ถ้าผู้ปกครองท่านใด ดันรถหรือล้ำเส้นเข้าไปสนาม ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดๆ
น้องจะถูกปรับแพ้ทันที ถึงแม้จะเข้าเส้นชัยได้ก็ตามระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง


เงื่อนไข : ในวันแข่งขันจริง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่างช่วงวัย 1 - 1.6 ปี
หรือวัย 1.7- 2 ปี และสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตรบัตรสมาชิก BBB สามารถสมัครได้ที่หน้างานเลยค่ะ โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท

wink
สมัคร Member Card ใหม่ จะได้รับแพ็คเกจสมาชิก (โดยหัวหมีหลังบัตรไม่ถูกใช้เลย) ดังนี้

•Gift Voucher ส่วนลด On Top สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

•สิทธิ์จับไข่ลุ้นรับรางวัลใหญ่ภายในงาน ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
•แผนผังงาน และ Shopping list

•สิทธิ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น BABY กะดึ๊บๆ, BABY บะรื๊นๆ,BABY แดนซ์ๆ

•Gift Set สุดพิเศษ* น้องๆคนไหนที่ได้รับรางวัลที่ 1 2 หรือ 3 ในการแข่งขันกิจกรรม " BABY บรื๊น บรื๊น "แล้ว ไม่สามารถลงแข่งขันได้อีก เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เพื่อนๆครอบครัวอื่นๆมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน
หากทีมงานตรวจสอบทราบภายหลังว่ามีการลงแข่งซ้ำ แม้ท่านจะแข่งชนะเลิศที่ 1 ก็ตาม
ท่านจะไม่ได้รับรางวัลใดๆจากการแข่งซ้ำอีก


*** ผู้สมัครที่ทำการลงทะเบียนเข้าแข่งขันกิจกรรม " BABY บะรื๊น บะรื๊น " แล้ว
ถือว่ายอมรับในกติกาทุกประการ


****ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัล
และกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีรายชื่อสมัครมาล่วงหน้า ให้พาลูกน้อยมายืนยันการสมัคร พร้อมนำบัตรสมาชิกงาน BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งคลาน ด้านข้างเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี!! คาร์ซีท Chicco รุ่น 2Easy Baby Car Seat-Red Passion มูลค่า 17,995 บาท
ครอบครัว BBB ร่วมกับคุณแม่ ๆ พ่อ ๆ สมทบทุนโครงการ Little Miracle
ครอบครัว BBB ร่วมกับคุณแม่ ๆ พ่อ ๆ สมทบทุนโครงการ Little Miracle
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ลงทะเบียนเข้างาน BBB36
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ลงทะเบียนเข้างาน BBB36