ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
บทความ
แบ่งปัน
อันตรายจากการพาเด็กไปออฟฟิศ

อันตรายจากการพาเด็กไปออฟฟิศ ในช่วงปิดภาคเรียนผู้ปกครอง หลายท่านมักพาบุตรหลานมาอยู่ในที่ทำงาน แต่อาจพะวงอยู่กับการทำงาน จนไม่มีเวลาดูแลเด็กได้อย่างใกล้ชิด จึงมีความเสี่ยงสูงต่อ การเกิดอุบัติภัยในที่ทำงาน 

นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยขอเตือนจุดเสี่ยงในที่ทำงาน (ออฟฟิศ) ที่อาจเกิดอันตรายกับเด็ก ดังนี้ ประตู โดยเฉพาะประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติซึ่งเด็กส่วนใหญ่มักวิ่งเข้าออกด้วยความรวดเร็ว หากระบบการทำงานตรวจจับสัญญาณของประตูขัดข้อง เด็กอาจวิ่งชนประตูได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะประตูที่เป็นบานกระจก ควรติดสติ๊กเกอร์ หรือป้ายเตือน เพื่อป้องกันการเดินชน แฟ้มเอกสาร ซึ่งมักจัดเก็บไว้บนหลังตู้หรือชั้นวางของ หากเด็กปีนป่ายหรือวิ่งชน อาจทำให้ได้รับอันตรายจากสิ่งของหล่นใส่ ควรจัดวางแฟ้มเอกสารไว้บนชั้นเก็บให้เรียบร้อย โต๊ะทำงาน ควรนำฟองน้ำ หรือกระดาษมาหุ้มปิดมุมขอบโต๊ะ 

เพื่อป้องกันเด็กวิ่งชน และไม่จัดวางสิ่งของไว้ชิดริมโต๊ะมากไป เพราะอาจหล่นใส่เด็กได้ แผ่นยาง กระเบื้องปูพื้น พรมปูพื้น ที่ทำงานหลายแห่งมักขัดพื้นจนมันวาว กระเบื้องปูพื้นหลุดล่อนบางส่วน รอยต่อของพรมปูพื้นไม่เรียบ หากเด็กเดินอย่างไม่ระมัดระวังอาจสะดุดล้มได้ จึงไม่ควรให้แม่บ้านขัดพื้นจนลื่นเกินไป ซ่อมแซมพื้นที่ชำรุด โดยนำกาวยางมาติดกระเบื้องและพรมปูพื้นให้เรียบร้อย ลิฟต์ 

ควรสอนให้เด็กรู้ว่าลิฟต์เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ใช่เครื่องเล่น ไม่ควรให้เด็กใช้ลิฟต์ตามลำพัง เนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เด็กจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัย รวมถึงไม่ควรให้เด็กยืนพิงประตูลิฟต์ เพราะหากลิฟต์เปิดเด็กอาจหกล้มได้ บันได ควรสอนมิให้เด็กวิ่งขึ้นลง หรือเล่นบริเวณบันได หากเป็นเด็กเล็กควรจูงมือเด็กขึ้นลงบันได กรณีเด็กโตควรสอนให้เด็กจับราวบันได และเดินชิดด้านซ้ายของบันไดเสมอ

อุปกรณ์สำนักงาน ควรจัดเก็บเข็มหมุดติดบอร์ด ตัวหนีบ คลิปหนีบกระดาษ แม็กเย็บกระดาษ ในที่มิดชิดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันเด็กนำมาอมเล่นจนลื่นลงหลอมลมหรือลำคอ ทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์สำนักงานที่มีความแหลมคม เช่น กรรไกร มีดคัทเตอร์ เป็นต้น ควรจัดเก็บไว้ในที่สูง หรือที่เด็กหยิบเอื้อมไม่ถึง เพราะหากเด็กหยิบมาเล่น อาจได้รับอันตราย รวมถึงไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพริ้นเตอร์ เครื่องรับส่งเอกสาร เพราะละอองจากเครื่องพิมพ์ 

กลิ่นเหม็นจากหมึกพิมพ์ และแสงจากเครื่องถ่ายเอกสารเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เก้าอี้ล้อเลื่อน ห้ามมิให้เด็กขึ้นไป ยืนเล่นบนเก้าอี้ ใช้เท้าดันเก้าอี้ให้ถอย หรือใช้เก้าอี้ปีนหยิบของ เพราะเก้าอี้ที่มีลักษณะเป็นล้อหมุนจะลื่นไถลและพลิกคว่ำได้ง่าย ปลั๊กไฟ สายไฟและสายโทรศัพท์ ควรใช้ฝาครอบปิด หรือใช้เทปพันสายไฟ และสายโทรศัพท์ให้เรียบร้อย มิให้ห้อยหรือกองอยู่บนพื้น 

เพื่อป้องกันเด็กสะดุดล้ม อีกทั้งควรดูแลมิให้เด็กดึงสายไฟหรือเอานิ้วแหย่ปลั๊กไฟเล่น เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต 

หากพาเด็กมาอยู่ในที่ทำงาน ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด จัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ปลอดภัย มิให้เด็กวิ่งเล่น สอนให้เด็กเรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเอง รวมถึงเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในสถานที่ทำงาน

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลจาก : http://www.thaihealth.or.th
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด