ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
บทความ
แบ่งปัน
100 ความบกพร่องทางเพศในสตรี

100 ความบกพร่องทางเพศในสตรี ผู้หญิงกับผู้ชายเกิดขึ้นมาคู่กันในโลกนี้ ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ก็เฉกเช่นเดียวกัน ปัญหาทางเพศจึงใช่ว่าจะพบมากในบุรุษเพศเท่านั้น แต่สตรีคู่ชีวิตก็อาจประสบปัญหาได้ไม่น้อยไปกว่าผู้ชาย …แต่กลับได้รับการพูดถึงน้อยมาก ทั้งๆ ที่ไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นกับฝ่ายใดก็สามารถโยงใยเป็นปัญหาใหญ่ให้ครอบครัวล้มเหลวได้เท่าเทียมกัน

ปัญหา ความบกพร่องทางเพศในสตรี (Female Sexual Disorders หรือ FSD) คือ ภาวะที่สตรีไม่สามารถมีความสุขจากเพศสัมพันธ์ได้เหมือนปกติ ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุปัจจัยที่สำคัญของปัญหา FSD นี้มักเกิดจากปัญหาทางจิตใจ ความเครียดจากปัญหารอบตัวตลอดจนความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความสุขทางเพศ 

สตรีชาวเอเชียในหลายประเทศมักมีปัญหาในการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ ในหลายๆ ประเทศถือเป็นธรรมเนียมว่าการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเป็นเรื่องของผู้ชายเท่านั้น รวมทั้งปัญหาทางศาสนาในหลายประเทศจะห้ามผู้หญิงแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยสิ้นเชิง ผู้หญิงบางคนไม่สามารถจะปรับความเข้าใจกับสามีได้เลย และอีกหลายๆ คนไม่สามารถทำให้ทั้งสามีและตัวเองมีความพึงพอใจจากเพศสัมพันธ์ได้เลย ปัญฆาใหญ่คือสตรีส่วนใหญ่มักไม่กล้าที่จะเปิดอกคุยกับสามีหรือแม้แต่จะปรึกษาแพทย์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย ทำให้ปัญหานี้ยิ่งวนเวียนซ้ำเติมจนดูเหมือนไม่มีทางออกเลย

หากคุณสงสัยว่าตัวเองอาจมีปัญหา FSD แล้ว จงอย่าทนทุกข์อยู่คนเดียว พึงระลึกไว้ว่าปัญหานี้มีทางแก้ไขได้ ลองคุยกับคนใกล้ชิดเช่น สามี เพื่อนสนิท หรือหมอประจำตัวของคุณ
หากตัดสินใจว่าจะปรึกษากับหมอสูติ-นรีเวช คุณควรเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ลักษณะการดำเนินชีวิต ประวัติทางเพศ รวมถึงทัศนคติและประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ ซึ่งอาจต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดด้วย 

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการวินิจฉัยถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหาของคุณ รวมทั้งเป็นการประเมินสุขภาพของคุณซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการตอบสนองทางเพศด้วย บางครั้งหมออาจส่งคุณไปปรึกษากับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปัญหาทางเพศโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีข้อแนะนำวิธีการต่างๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณกับสามีได้ 

บางครั้งการแสดงออกเล็กน้อยบางอย่าง เช่น การโอบกอด การจับมือ หรือการหอมแก้ม ก็เป็นส่วนสำคัญที่อาจช่วยนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่มีความสุขได้ และอย่าลืมว่าสามีของคุณมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาของคุณ


ความบกพร่องทางเพศในสตรีมีหลายแบบ

ความบกพร่องต่อการเร้าอารมณ์เพศ (Female Sexual Arousal Disorder หรือ FSAD)
ผู้หญิงบางคนอาจจะไม่มีอารมณ์สนองตอบต่อการเร้าอารมณ์ จึงทำให้เพศสัมพันธ์ไม่ราบรื่น บางคนเคยมีประสบการณ์และความทรงจำทางเพศที่ไม่ดีมาก่อน แม้เวลาจะผ่านไป จนพบคู่ชีวิตใหม่ที่ให้ความทะนุถนอมและพยายามอย่างดีแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ฝ่ายหญิงก็ยังไม่มีความสุขและตอบสนองต่อการเร้าอยู่นั่นเอง 

การเปลี่ยนแปลงตามปกติเมื่อมีการกระตุ้นอารมณ์เพศนั้น บริเวณอวัยวะเพศจะมีเลือดมาเลี้ยงและคั่งอยู่มากขึ้น ต่อมต่างๆ ในช่องคลอดจะหลั่งสารหล่อลื่นออกมาเพิ่มขึ้น และกล้ามเนื้อของผนังช่องคลอดจะคลายตัว หากคุณรู้สึกว่าในช่องคลอดคุณมีสารหล่อลื่นออกมาไม่เพียงพอจนคุณรู้สึกเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์อยู่เสมอ หรือหากการขยายตัวของคลิตอริสและการคลายตัวของช่องคลอดมีไม่มากพอแม้ว่าจะมีการเล้าโลม (foreplay) นานพอแล้วก็ตาม 

คุณก็อาจมีปัญหาความบกพร่องต่อการเร้าอารมณ์เพศ หรือ FSAD ได้ ในทางการแพทย์นั้น การที่ผู้หญิงคนใดไม่สามารถมีความสุขสุดยอดหรือ orgasm ได้ มักเกิดจากปัญหาทางจิตใจ เช่น ความทรงจำในอดีตที่ไม่ดี ความกลัวการถูกลงโทษจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ความกลัวที่จะถูกครอบงำโดยฝ่ายชาย กลัวการตั้งครรภ์ ความเกลียดชังผู้ชาย สัมพันธภาพที่ไม่ราบรื่น หรือความรู้สึกเบี่ยงเบนทางเพศ เช่น แนวโน้มชอบเพศเดียวกัน (Homosexual) ที่ซุกซ่อนอยู่ เป็นต้น

หากคุณสงสัยว่าตัวคุณเองอาจมีปัญหา FSAD ให้ลองพยายามนึกดูว่าการไม่มีอารมณ์เพศเกิดขึ้นเฉพาะกับสามีหรือไม่ เกิดเฉพาะในภาวะการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ หรือคุณยังไม่เคยมีอารมณ์เพศเลยในชีวิต แพทย์ผู้รักษาอาจแนะนำวิธีการต่างๆ ให้คุณค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจไปทีละขั้นด้วยตัวคุณเอง จนคุณสามารถเกิดความรู้สึกและมีความสุขทางเพศได้ จากนั้นเมื่อสามีคุณเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา ก็จะช่วยให้ค่อยๆ พัฒนาไปจนคุณสามารถมีเพศสัมพันธ์และถึงจุดสุดยอดได้เหมือนปกติ

นอกจากนี้แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาฮอร์โมนหรือวิธีรักษาแบบอื่นเข้ามาเสริมด้วยก็ได้ เช่นเมื่อเร็วๆนี้ องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้จำหน่าย “เครื่องกระตุ้นปุ่มคลิตอริส” ซึ่งทำงานโดยทำให้เกิดแรงดูดเบาๆ รอบคลิตอริสและเนื้อเยื่อรอบๆ เพื่อกระตุ้นให้มีเลือดมาหล่อเลี้ยงและมีสารหล่อลื่นออกมามากขึ้น ทำให้มีอารมณ์เพศเพิ่มขึ้นด้วย

หากปัญหาของคุณเกิดขึ้นเฉพาะในบางครั้ง คุณหมอก็จะพยายามตรวจหาและให้การรักษาปัญหาที่อาจซุกซ่อนอยู่ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ความเครียดหรือความอ่อนล้ามากไป เป็นต้น


ความบกพร่องต่อการถึงจุดสุดยอด (Female Orgasmic Disorder)
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน หรือผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาโดยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย บางครั้งปัญหาการไม่สามารถถึงจุดสุดยอดหรือ orgasm เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ ปัญหาความบกพร่องต่อการถึงจุดสุดยอด หรือ Female Orgasmic Disorder นั้น มักเกิดจากการไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน หรือเคยมีเพศสัมพันธ์ไม่ราบรื่นมาก่อนจนเกิดผลกระทบต่อการตอบสนองทางเพศในภายหลัง ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยการเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศให้มากขึ้นหลังจากที่สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสมีความมั่นคงราบรื่นดีแล้ว 

จากการศึกษาพบว่าประมาณ 10% ของสตรีทั้งหมดจะไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลย (ส่วนใหญ่ของสตรีกลุ่มนี้มักจะเคยสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองมาก่อนที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย) อย่างไรก็ตาม หากก่อนนี้คุณเคยมีปัญหาการถึงจุดสุดยอดมาบ้าง แต่ตอนนี้คุณไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้เลย คุณจะรู้สึกโกรธ, ขุ่นเคือง และอาจถึงกับเกรี้ยวกราดใส่สามี จนอาจทำให้เกิดปัญหาสัมพันธภาพระหว่างกันอย่างมากได้ บางครั้งการใช้ยาคลายเครียดบางอย่างก็อาจมีผลกระทบต่อการถึงจุดสุดยอดได้เช่นกัน

นายแพทย์ Ron Pies ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Tuft ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำการรักษาโดยหลายวิธีร่วมกัน ตั้งแต่การให้ความรู้ การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง และเทคนิคการเลือกท่าการมีเพศสัมพันธ์ภายใต้บรรยากาศที่สบายและน่ารื่นรมย์ รวมทั้งการสื่อสารทำความเข้าใจความต้องการกันระหว่างสามี-ภรรยา การรักษาปัญหาทางเพศ หรือ Sex therapy แบบนี้ โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือนขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ แต่ในบางคู่ก็อาจได้ผลดีโดยใช้เวลาน้อยกว่านี้


การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อช่องคลอดมากผิดปกติ (Vaginismus)
สตรีบางคนอาจรู้สึกปวดแปล๊บในช่องคลอดมากจนร้องไห้ออกมา จากนั้นอาการนี้อาจก่อปัญหาให้รู้สึกกังวลใจมากว่ากำลังมีความผิดปกติบางอย่าง บางคนคิดมากและรู้สึกกังวลอย่างมาก

ปัญหาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อช่องคลอดมากผิดปกติ หรือ Vaginismus นั้น เกิดขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อในผนังช่องคลอดมีการหดเกร็งตัวอย่างมากเมื่อรู้สึกว่าจะมีการสอดใส่อะไรก็ตามเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเพศชาย นิ้วมือหรือเครื่องถ่างช่องคลอดเวลาตรวจภายใน หรือแม้แต่ผ้าอนามัยแบบสอด ผลก็คือความยากลำบากและความเจ็บปวดจนไม่สามารถสอดอะไรเข้าไปได้เลย หากคุณสงสัยว่ามีปัญหานี้อยู่ ขอให้คุณและสามีเข้าใจว่าเป็นลักษณะของกลไกการป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่เรื่องที่ทำโดยเจตนาหรือควบคุมได้เอง เพราะคุณเองก็ทราบดีว่ามันยังเกิดขึ้นแม้ว่าคุณไม่ต้องการให้เกิดก็ตาม 

ในทางการแพทย์เชื่อว่าเกิดจากการเกร็งตัวอย่างแรงของกล้ามเนื้อรอบๆผนังช่องคลอด ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยควบคุมไม่ได้และอาจทำให้เจ็บปวดมากได้ อาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ขณะตรวจภายใน สาเหตุของปัญหานี้เชื่อว่าเกิดจากความรู้สึกลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ในใจซึ่งทำให้ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ เช่น เคยถูกทำร้ายทางเพศมาก่อน ความเข้ากันไม่ได้กับคู่ร่วมเพศ มีสิ่งกระตุ้นให้เสียอารมณ์ตั้งแต่แรก เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการอักเสบติดเชื้อ ความผิดปกติแต่กำเนิดบางประเภท หรือจากความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ก็ได้

การรักษา vaginismus ทำโดยการค่อยๆ ขยายช่องคลอด โดยคุณหมอจะสอนให้คุณใช้เครื่องขยายช่องคลอดซึ่งขนาดจะค่อยๆ โตขึ้นทีละน้อย คุณควรทำโดยไม่ฝืนและหยุดทันทีหากรู้สึกเจ็บ เป้าหมายคือการที่สามารถสอดเครื่องถ่างเข้าไปได้โดยไม่เจ็บขณะที่ความกว้างของช่องคลอดค่อยๆ เปิดขยายมากขึ้น การฝึกสมาธิและการผ่อนคลายจะช่วยเสริมผลการรักษาได้ดีทางหนึ่ง

และเช่นเดียวกับการรักษา FSD ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ การให้คำปรึกษาแนะนำเป็นส่วนสำคัญมากต่อการรักษา เพราะจะช่วยให้สตรีผู้ทนทุกข์เข้าใจมากขึ้น คลายความวิตกกังวล ความรู้สึกผิด และเรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของ vaginismus ได้

เป้าหมายหลักของการรักษา vaginismus คือการเอาชนะความกลัวต่อการสอดใส่ และแก้ไขปฏิกิริยาเกร็งตัวเพื่อต่อต้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่รักษาหายได้เมื่อได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้ชำนาญ

ปัญหาความบกพร่องทางเพศในสตรี หรือ FSD นั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอะไร หนทางแก้ไขให้ดีขึ้นนั้นมีอยู่เสมอ ขอเพียงคุณกล้าเปิดใจยอมรับความจริงและขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่าลืมว่าโลกที่สดใสยังเปิดรอคุณอยู่ ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะทนทุกข์ทรมานอยู่คนเดียว

อาการปวดขณะร่วมเพศ (Dyspareunia) : คล้าย FSD แต่ไม่ใช่

Dyspareunia หมายถึงอาการเจ็บปวดในขณะที่กำลังร่วมเพศ ซึ่งไม่ถือว่าเป็น FSD แต่อาจเป็นอาการที่เกิดตามมาจาก FSD บางอย่าง เช่น vaginismus ได้

สาเหตุของ dyspareunia มักเกิดจากการที่อวัยวะเพศชายถูกดันเข้าไปในช่องคลอดที่ยังไม่มีการหล่อลื่นเพียงพออย่างรุนแรงเกินไป ดังนั้น คุณอาจมีอาการ dyspareunia ได้แม้ว่าคุณจะไม่มีปัญหา FSD ก็ตาม ความเข้าใจและความนุ่มนวลจึงเป็นหัวใจสำคัญที่มีผลอย่างมากต่อสัมพันธ์ทางเพศระหว่างคุณและสามี ในผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนซึ่งมักไม่มีการหล่อลื่นในช่องคลอดเพียงพอก็จะมีปัญหา dyspareunia ได้บ่อย การใช้สารช่วยหล่อลื่น เช่น K-Y jelly จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีอาการปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ ลองสังเกตดูว่าอาการปวดเกิดเมื่อใด ขณะที่อวัยวะเพศชายเริ่มสอดเข้าในช่องคลอด หรือขณะที่สอดลึกเข้าไปในช่องคลอดแล้ว หรือขณะที่มีการกระแทกกระทั้น หรือขณะถึงจุดสุดยอด หรือเกิดในระยะอื่น 

อาการ dyspareunia ยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่รักษาได้ง่ายๆ เช่น ปากมดลูกอักเสบ, ริดสีดวงทวาร หรือการอักเสบติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน ซึ่งคุณหมอของคุณจะแนะนำการรักษาที่ถูกต้องให้คุณได้ แต่หากคุณละเลยไม่สนใจอาการ dyspareunia จนไม่ได้ไปปรึกษาหมอแล้ว ปัญหาก็อาจบานปลายมากขึ้นจนมีผลเสียต่อทั้งตัวคุณเองและสามีทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนถึงสัมพันธภาพระหว่างกันได้

  
 ข้อมูลจาก : http://www.pooyingnaka.com
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เบาหวานในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด
เบาหวานในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด
Idea เด็ดๆ แต่งห้องรอลูกคลอด
Idea เด็ดๆ แต่งห้องรอลูกคลอด