ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
กิจกรรม
แบ่งปัน
กิจกรรมแข่งคลาน หรือ "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35

ขอเชิญคุณพ่อ คุณแม่ ชวนน้อง ๆ หนู ๆ อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน
ร่วมสนุกกับกิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ"

ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
 

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2562

*กรุณาแคปหน้าจอที่สมัครแข่งเรียบร้อยแล้ว และนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าเวทีกิจกรรมได้เลย


รอบการแข่งขัน

วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2562
- รอบเช้า       เวลา 11.00 - 12.00 น.
- รอบบ่าย      เวลา 15.00 - 16.00 น. 


กติกาการแข่งขัน :

1. น้อง ๆ ทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว ที่จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขัน

2. ต้องสวมถุงเท้า และมงหมีลงแดนซ์ทุกคน รวมถึงคุณพ่อ คุณแม่ที่จะเข้าพื้นที่กิจกรรมพร้อมน้อง ๆ ด้วย (ถุงเท้าไม่มีมา เรามีจำหน่ายคร่า)

3. น้องที่คลานเข้าเส้นชัยในลู่ของตัวเองได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ (โดยจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)

4. หากเข้าเส้นชัยในลู่คนอื่นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะ และระหว่างนั้นยังไม่มีใครเข้าเส้นชัย ผู้ปกครองสามารถอุ้มน้องกลับเข้าไปในลู่ตัวเอง โดยต้องเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

5. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสนาม เว้นเสียแต่กรณีข้อ 4 หรือน้องคลานออกนอกสนาม ผู้ปกครองสามารถอุ้มน้องกลับเข้าไปในสนามโดยเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เช่นกัน

6. หากผู้ปกครองท่านใดล้ำเส้นเข้าไปไม่ว่าจะเป็น แขน ขา หรือ อวัยวะใด ๆ เว้นเสียแต่กรณีข้อ 4 น้องจะถูกปรับแพ้ทันที ถึงแม้จะเข้าเส้นชัยแล้วก็ตาม

7. ในกรณีที่น้องลุกขึ้นยืน หรือเดินในขณะแข่ง คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

ระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง

 

เงื่อนไข :

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง 6 -12 เดือน ในวันแข่งขันจริง

ขณะแข่งขัน หากน้องลุกขึ้นยืน หรือเดิน คณะกรรมการขออนุญาตให้ออกจากการแข่งขันทันที

2. ในกรณีที่น้องแข่งขันชนะเลิศ รางวัลที่ 1, 2, 3 และ 4 ผู้ปกครองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมชื่อ - นามสกุลจริงของน้องให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับของรางวัล

yesน้อง ๆ ที่ลงแข่งขันกิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ , Baby บะรื๊น บะรื๊น ,Baby แดนซ์ แดนซ์ และได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 และ 4 รางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลงแข่งขันอีก เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เพื่อน ๆ ครอบครัวอื่นมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน หากทีมงานตรวจสอบ และทราบภายหลังว่ามีการลงแข่งซ้ำ แม้น้องจะแข่งชนะก็จะไม่ได้รับรางวัลใด ๆ จากการแข่งซ้ำอีก

*ผู้สมัครแข่งขันที่ลงทะเบียนแล้วจะถือว่ายอมรับในกติกาและเงื่อนไขทุกประการ

**สำหรับผู้ที่สมัครแข่งขันล่วงหน้าและมีรายชื่อแล้ว ให้พาลูกน้อยมายืนยัน พร้อมนำบัตรสมาชิก BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้าเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัลและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมแข่งรถผลักเดิน และแข่งรถขาไถ "BABY บะรื๊น บะรื๊น" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
กิจกรรมแข่งรถผลักเดิน และแข่งรถขาไถ "BABY บะรื๊น บะรื๊น" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ หนูๆ อายุระหว่าง 1 - 2 ปี ความสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร ร่วมสนุกกับ "กิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
กิจกรรมแข่งขันเต้นกับพี่หมี BBB "BABY แดนซ์ แดนซ์" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
กิจกรรมแข่งขันเต้นกับพี่หมี BBB "BABY แดนซ์ แดนซ์" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
ขอเชิญคุณพ่อ ๆ แม่ ๆ และน้อง ๆ หนู ๆ อายุระหว่าง 2 - 3 ปี ร่วมสนุกกับ กิจกรรม "BABY แดนซ์ แดนซ์" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35