ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
Article
Share
ภาวะการดูดนิ้ว
ภาวะการดูดนิ้ว 

ภาวะการดูดนิ้วมือในเด็กพบได้ตั้งแต่ในทารก โดยทั่วไปแล้วในระยะ 2 ขวบปีแรกนั้น่ถือว่ายังเป็นช่วงปกติที่เด็กจะมีการดูดนิ้ว โดยปกติแล้วเด็กจะหยุดนิสัยการดูดนิ้วไปได้เอง เมือ่อายุ 3 ปีขึ้นไป เพราะเป็นช่วที่เด็กได้เข้าโรงเรียน ได้พบเพื่อนรวมทั้งการดูดนิ้วนั้นไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมนอกบ้าน เด็กจะพยายามเลิกการดูดนิ้วมือไป แต่ถ้าหากว่าเด็กยังมีการดูดนิ้วต่อไปอีกจนกระทั่งอายุ 6-7 ปี การดูดนิ้วนั้นจะมีผลต่อการสบฟันและอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตที่ไม่สมดุลย์ของขากรรไกรบนและล่าง โดยจะพบว่าบริเวณฟันหน้าบนและล่างจะไม่สบกันจะทำให้การออกเสียงบางคำเช่น ส.เสือ นั้นไม่ถูกต้อง นอกจากนี้เด็กยังไม่สามารถฉีกหรือกัดสิ่งของได้

ผู้ปกครองพบว่าบุตรหลานของท่านยังดูดนิ้วอยู่ ควรแนะนำและให้กำลังใจให้เด็กหยุดนิสัยนั้น โดยอาจให้รางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นโดยให้เด็กค่อยๆ หยุดนิสัยการดูดนิ้วนั้นลงทีละน้อย จนในที่สุดสามารถเลิกนิสัยการดูดนิ้วนั้นได้ แต่หากว่าเด็กไม่สามารถเลิกนิสัยการดูดนิ้วได้ ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานของท่านไปพบทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์จะพูดคุยกับเด็กก่อนและอาจต้องพิจารณา นำเครื่องมือบางอย่างมาใส่ในปากเมื่อมีฟันแท้ขึ้น และเพื่อช่วยเตือนให้เด็กเลิกดูดนิ้ว ซึ่งทันตแพทย์จะต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าเครื่องมือที่ใส่ในปากนี้เป็นเพียงสิ่งช่วยเตือนให้เด็กเลิกดูดนิ้ว ไม่ใช่เครื่องลงโทษหรือจับผิดเด็ก ภายหลังจากที่เด็กเลิดดูดนิ้วแล้ว เด็กอาจต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่ถูกต้อง
  
 ข้อมูลจาก : http://www.bangkokhealth.com
Article Other
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
Sponsors
view all
Banner
view all