ลงทะเบียนเข้างาน
ลงทะเบียน
ข่าวสาร
แบ่งปัน
ทีมงานเดินทางไปบริจาคเงินและสิ่งของ ณ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ทีมงานเดินทางไปบริจาคเงินและสิ่งของ ณ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ทางทีมงาน Thailand Baby & Kids Best Buy โดยบริษัท Acecon Thailand ได้นำเงินและสิ่งของบริจาคจากเพื่อนๆ ไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ 

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจจะบริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิโสสะ

สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 02-380-1177 แฟ็กซ์. 02-755-5576
E-mail : info@sos-thailand.org
www.sosthailand.org
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมโปรโมชั่น ดี เด็ด BBB ONLY ในงานครั้งที่ 33
รวมโปรโมชั่น ดี เด็ด BBB ONLY ในงานครั้งที่ 33
ประกวดภาพถ่ายใน ธีม "Happy Baby Happy Family Happy New Year 2019 "
ประกวดภาพถ่ายใน ธีม "Happy Baby Happy Family Happy New Year 2019 "
กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ"
กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ"
กิจกรรมแข่งคลาน หรือ "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 33