ลงทะเบียนเข้างาน
e-mail
Mobile number

ข่าวสาร
แบ่งปัน
ประกาศผลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หนูน้อยแอ๊บแบ๊ว
ประกาศผลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หนูน้อยแอ๊บแบ๊ว 

รางวัลที่ 1 Gift Voucher ถ่ายภาพจาก Rembrandt มูลค่า 3,000 บาท พร้อมตุ๊กตาหมี

คุณ Thanawan Sakpichaimongkol

รางวัลที่ 2 Gift Voucher ถ่ายภาพจาก Rembrandt มูลค่า 2,500 บาท พร้อมตุ๊กตาหมี

คุณ ทัศนีย์ หอมรองบน

รางวัลที่ 3 Gift Voucher ถ่ายภาพจาก Rembrandt มูลค่า 2,000 บาท พร้อมตุ๊กตาหมี

คุณ นงลักษณ์ แซ่เฮ้ง

รางวัลชมเชย Gift Voucher ถ่ายภาพจาก Rembrandt มูลค่า 1,000 บาท

คุณ Orapin Punprasert
คุณ Dale Hanson
คุณ มนัสวี สมานสิน
คุณ อัญชนา อินเนียร
คุณ วนิดา จันทร์ลอย
คุณ ณุตา ทรัพย์ประดิษฐ์
คุณ นันทวัน ดีกันทะ
คุณ bee-ar51 chinayos
คุณ Chatchawan Takong
คุณ ชญาดา แซ่โค้ว
คุณ Suriyawadee Phosang
คุณ จิตรา วิชญวาณิช
คุณ Kamolporn Khodcharit
คุณ สาวิตรี อิทธิผลิน
คุณ Ekzyte Ngamjindasa
คุณ มีนนรี ตุลาสืบ
คุณ จรรยา สุธีรไกรลาศ
คุณ Weerawat Rattanapitagtep
คุณ สุรกิจ เลิศอุดมสุข
คุณ Chonticha Jarunavachot
คุณ กิตติยา รัตนสิน
คุณ Siripen Chookvoraparkghun
คุณ วัญลี ใจห้าว
คุณ Patchareelak Sopee
คุณ Saitip Kitsakul
คุณ Thanunchon Thongyaem
คุณ Preeyanuch Nuampituk
คุณ แสงแข ช่วยนุกูล
คุณ Darunwan Kaewnunual
คุณ จงกชกร วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณ Siriwan Siritaweechai
คุณ Thitima Ngaokakhiaw
คุณ Vinita Veravit
คุณ วิภา ว่องธนาการ
คุณ Wajana Wongpitirungruang
คุณ พัชรากร อังกิตานนท์
คุณ Wanlipa Passakornjarus
คุณ อลิษา สุกแก้ว
คุณ Suphanida Srisuksathitkun
คุณ Visuda Chanya


รับของรางวัลได้ในงาน
Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 10 
ในวันที่ 27-30 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เท่านั้น
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอบคุณพ่อ ๆ แม่ ๆ ที่สมัครบัตรสมาชิก BBB ทุกใบมีค่าคืนสู่สังคม
ขอบคุณพ่อ ๆ แม่ ๆ ที่สมัครบัตรสมาชิก BBB ทุกใบมีค่าคืนสู่สังคม
ครอบครัว BBB ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มให้น้อง ๆ ผู้พิการที่เชียงราย
ครอบครัว BBB ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มให้น้อง ๆ ผู้พิการที่เชียงราย
VISITOR INFORMATION
VISITOR INFORMATION
บริการต่าง ๆ ในงาน BBB