ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
Article
Share
พัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 5ปี (ตอนที่1)
พัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 5ปี (ตอนที่1) เด็กปกติทั่วไปจะมีลำดับขั้นของพัฒนาการที่ใกล้เคียงกันในช่วงอายุต่างๆ ดังนั้นถ้าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าเกิน 6 เดือนขึ้นไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย อาจจะถือว่ามีความผิดปกติ

บางอย่างที่คุณผู้ปกครองควรจะสอบถาม และขอคำแนะนำ จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก เพื่อที่จะค้นหาสาเหตุ และแนวทางรักษาเพื่อที่จะกระตุ้น

พัฒนาการของเด็กให้กลับมาเป็นปกติอย่างเร็วที่สุด ตารางด้านล่างแสดงพัฒนาการปกติในแต่ละช่วงวัยเป็นดังนี้

พัฒนาการเด็ก – ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Development) 

ช่วงอายุของเด็ก พัฒนาการของเด็กในด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
แรกเกิด งอแขนขา, เคลื่อนไหวเท่ากัน 2 ด้าน
1 เดือน หันหน้าซ้ายขวา
2 เดือน ชันคอ
4 เดือน ยกแขนดันตัวชูขึ้นในท่าคว่ำ
6 เดือน คว่ำหงายได้เอง
9 เดือน นั่งได้มั่นคง, คลาน, เกาะยืน
12 เดือน เกาะเดิน
15 เดือน เดินเองได้
18 เดือน วิ่ง, ยืนก้มเก็บของ
2 ปี เตะลูกบอล, กระโดด 2 เท้า
3 ปี ขึ้นบันไดสลับเท้า, ถีบรถ 3 ล้อ
4 ปี ลงบันไดสลับเท้า, กระโดดขาเดียว
5 ปี กระโดดสลับเท้า, เดินต่อเท้า 


พัฒนาการเด็ก – ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Development)

ช่วงอายุของเด็ก พัฒนาการของเด็กในด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
แรกเกิด ปฏิกิริยาสะท้อนที่ฝ่ามือ
1 เดือน กำมือแน่น
2 เดือน กำมือหลวม, มองตาม
4 เดือน คว้าของใกล้ตัว
6 เดือน หยิบของมือเดียว, เปลี่ยนมือได้
9 เดือน ใช้นิ้วหยิบของเล็กๆ
12 เดือน หยิบของใส่ถ้วย/ใส่กล่อง
15 เดือน วางก้อนไม้ซ้อน 2 ชั้น
18 เดือน วางก้อนไม้ซ้อน 3 ชั้น
2 ปี วางก้อนไม้ซ้อน 6 ชั้น
3 ปี วาดวงกลมตามแบบ
4 ปี วาดสี่เหลี่ยมตามแบบ
5 ปี วาดสามเหลี่ยมตามแบบ 

ภาพประกอบจาก www.child-development-guide.com
ข้อมูลจาก : babybestbuy.in.th/shop/child_development
Article Other
เบาหวานในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด
เบาหวานในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด
Idea เด็ดๆ แต่งห้องรอลูกคลอด
Idea เด็ดๆ แต่งห้องรอลูกคลอด
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
Sponsors
view all
Banner
view all