ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
Article
Share
7 วิธีปลูกฝังให้ลูกรักสนใจศิลปะ

7 วิธีปลูกฝังให้ลูกรักสนใจศิลปะ จากการพบปะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ พบว่า ทั่วไปทราบดีว่างานศิลปะทุกประเภท มีความสำคัญต่อพัฒนาการด้านจิตใจและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ทั้งสิ้น แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอุปสรรค นั่นคือ พ่อแม่ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมให้ลูกหันมาสนใจและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะมากขึ้น เวบไซต์ไทยพาแร้นท์จึงขอเสนอแนะวิธีส่งเสริมให้ลูกสนใจในศิลปะประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด คือเปิดเพลงเพราะๆ เนื้อหาดีๆ ทำนองเสนาะหูให้ลูกฟัง ร้องเพลง ออกท่าทาง เต้นรำโยกไปตามจังหวะเสียงเพลงร่วมกัน กิจกรรมนี้ทำให้ลูกต้องใช้ประสาทสัมผัสในการสร้างทักษะการฟังให้เกิดขึ้น รวมทั้งได้พัฒนาการจำ และกระตุ้นการแสดงออกทางการเคลื่อนไหวอีกด้วย 

2. ศิลปะนอกจากจะหมายถึงงานด้านเสียงเพลงและการแสดงแล้ว ยังหมายถึงศิลปะที่เป็นงานศิลป์อีกแขนงหนึ่งที่เราควรส่งเสริมให้ลูกได้รู้จัก ด้วยการจัดหาอุปกรณ์วาดรูป เช่น ดินสอ สีเทียน สีไม้ สีน้ำ พู่กัน ถาดสี กระดาษ ผ้ากันเปื้อน ฯ และสถานที่เหมาะสมให้ลูกได้วาดรูป ประดิษฐ์งานศิลปะต่างๆ เพื่อให้ลูกได้แสดงออกถึงความสนใจในด้านศิลปะ โดยไม่ต้องกังวลว่า จะโดนดุเมื่อทำเลอะเทอะไปบ้าง 

3. ใช้เวลาในการแต่งคำคล้องจองด้วยกันกับลูก อ่านหนังสือนิทาน คำประพันธ์ โคลงกลอน กาพย์ฉันท์เพราะๆ ให้ลูกฟัง ชวนลูกอ่านออกเสียง รวมทั้งหากร้องทำนองเสนาะได้ ก็ควรร้องให้ลูกฟัง ลูกจะได้คุ้นเคย สนับสนุนให้ลูกแสดงท่าทางประกอบการเล่านิทาน เช่น ทำท่าเป็นหมาป่า ทำท่ากบกระโดดขึ้นจากสระ ส่งเสียงอ๊บ อ๊บ เมื่ออ่านถึงตอนที่กบน้อยกระโดดเด้งดึ๋งออกจากกอบัว หรือ ออกเสียงเลียนแบบแม่มดในนิทาน ทั้งนี้นอกจากจะทำให้การอ่านหนังสือนิทานสนุกและมีรสชาติขึ้นแล้ว ยังส่งเสริมให้ลูกมีทักษะการอ่านออกเสียงและกล้าแสดงออกอีกด้วยค่ะ 

4. กระตุ้นให้ลูกหัดลากเส้นขยุกขยิกในยามว่าง หากลูกอยู่ในวัยก่อนวัยเรียนและยังเขียนตัวหนังสือไม่ได้ ทั้งนี้การฝึกเขียนหรือลากเส้นขยุกขยิก จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและเตรียมพร้อมในการหัดเขียนตัวหนังสือต่อไป 

5. เมื่อมีโอกาส ควรพาลูกไปชมผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ที่สวยงาม มีคุณค่า น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนเด็ก การเล่านิทานสำหรับเด็ก การแสดงละครหรือนิทานเด็ก การแสดงดนตรีดีๆ การตีกลองสะบัดไชย การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคต่างๆ ของไทยเราที่มีความงดงาม เช่น นาฏศิลป์ ลิเก โขน ดนตรี รวมทั้ง นิทรรศการภาพศิลป์ ซึ่งบ่อยครั้งที่ไม่เก็บค่าเข้าชม รวมทั้งศิลปะและการแสดงจากต่างชาติที่เข้ามาจัดแสดงในประเทศ หากมีราคาค่าเข้าชมไม่แพงนัก ฯ 

ลองหารายละเอียดการแสดงงานศิลปะและการแสดงต่างๆ ได้จาก หอศิลป์เจ้าฟ้า ถนนเจ้าฟ้า เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครแห่งชาติ, มิวเซียมสยามฯ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจลูกให้อ่อนโยนและซาบซึ้งกับงานศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ และทำให้้เกิดความรักหวงแหนและอยากอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน 

6. เมื่อลูกกำลังวาดภาพ ระบายสี หรือประดิษฐ์สิ่งของเล่นอย่างเพลิดเพลิน อย่าเพิ่งใจร้อนวิจารณ์งานศิลปะของลูกในเชิงลบให้เสียกำลังใจ แม้ในใจคุณจะคิดว่าไม่สวย ใช้สีแปลกประหลาด จะเป็นการดี หากคุณเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงออกในงานศิลปะอย่างเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ปิดกั้นความคิดของลูก ทั้งนี้สำหรับงานศิลปะแล้ว ไม่มีคำว่าถูกหรือผิด บางครั้งแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน 

7. ท้ายสุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะทุกแขนง กิจกรรมการแสดง การเต้น การร้อง การรำ การแต่งคำคล้องจอง ร้อยแก้ว ร้อยกรอง โคลงกลอน คำประพันธ์ หรือการวาดรูประบายสี การปั้น การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ คุณควรเน้นด้านกระบวนการสร้างผลงาน มากกว่าผลลัพธ์ของงาน ทั้งนี้ การที่ลูกได้ทดลอง ลองผิดลองถูก การใช้ความพยายามในการสร้างผลงาน ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์สำหรับลูกในระยะยาว
  
 ข้อมูลจาก : http://www.thaiparents.com/k1-5_7loveart.html
Article Other
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
Sponsors
view all
Banner
view all