ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
Article
Share
อาการแพ้นมวัว ของลูกน้อย

อาการแพ้นมวัว ของลูกน้อย โรคแพ้นมวัว คืออะไร
โรค แพ้นมวัว คือ โรคที่ร่างกายเกิดปฏิกิริยาผิดปกติต่อสารโปรตีนในนมวัว ผู้ป่วยสามารถเกิดอาการได้ในหลายๆ ระบบของร่างกาย เช่น ผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร หรือระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

โรคแพ้นมวัวมีอาการอย่างไร
เด็กที่แพ้นมวัวจะแสดงอาการผิดปกติหลายๆ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใดของ
- อาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นลมพิษ
- ปวดท้อง เป็นๆ หายๆ อาเจียน ท้องร่วง อุจจาระปนเลือด
- มีบางรายที่เกิดความผิดปกติในระบบหายใจ หอบเหนื่อย มีเสมหะ ดังครืดคราดเป็นๆ หายๆ
- เด็กที่แพ้นมวัว มักมีน้ำหนักตัวขึ้นช้า ซีดและอ่อนเพลีย

โรคแพ้นมวัว พบบ่อยแค่ไหน
ใน บรรดาเด็กๆ ที่แพ้อาหาร โรคแพ้นมวัวเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุด ไม่พบอุบัติการณ์ที่แท้จริงของโรคแพ้นมวัว เนื่องจากเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ อุบัติ
การณ์ของโรคแพ้นมวัวในต่างประเทศ พบอยู่ระหว่าง ร้อยละ 1.8-7.5 ร้อยละ 0.5 ของทารกที่รับประทานแต่นมมารดาสามารถเป็นโรคนี้ได้

ทำไมลูกน้อยจึงแพ้นมวัว
โรค แพ้นมวัว เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กเกิดความผิดปกติ มีปฏิกิริยาต่อโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบในนมวัว สาเหตุที่เกิดความผิดปกติน่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรม เนื่องจากพบว่าถ้าบิดาหรือมารดาเป็นโรคภูมิแพ้ ลูกจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคแพ้นมวัวด้วย

การวินิจฉัยโรค
มี ประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว โดยเฉพาะบิดามารดา มีอาการแสดงที่มักจะเริ่มใน 3-6 เดือน หลังจากเด็กได้รับประทานนมวัว และขึ้นอยู่กับปริมาณนมวัวที่เด็กได้รับ อาการแสดงที่กล่าวมาแล้วนั้น ส่วนมากจะมีอาการมากกว่า 2 อาการ และมากกว่า 2 ระบบขึ้นไป และมีอาการเรื้อรังเป็นๆ หายๆ มักได้ประวัติว่ามารดารับประทานนมวัวในช่วงตั้งครรภ์มากกว่าปกติ ในกรณีที่เด็กรับประทานนมมารดาอย่างเดียว จะได้ประวัติว่ามารดารับประทานนมวัวมากกว่าปกติในช่วงให้นมเด็ก

การรักษา
- การรักษาที่ถูกต้องและดีที่สุดคือ การงดรับประทานนมวัว และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัวทุกชนิด เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และค่อยๆ กลับมารับประทานใหม่
- ในกรณีที่รับประทานนมมารดาก็ให้รับประทานต่อไป โดยที่มารดาต้องงดประรับทานนมวัวและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัวทุกชนิดในระหว่าง ที่ให้นมเด็ก
- การให้นมสูตรสำหรับเด็กแพ้นมวัว แต่มีปัญหาเรื่องรสชาติและราคา ทำให้ขาดความร่วมมือจากบิดามารดาในการใช้นมสูตรนี้ ไม่แนะนำให้ใช้นมถั่วเหลือง เนื่องจากว่าเด็กส่วนหนึ่งจะแพ้ทั้งนมวัว และนมถั่วเหลือง
- เด็กที่แพ้นมวัวร้อยละ 15-45 ยังมีโอกาสแพ้นมถั่วเหลืองร่วมด้วย

โรคแพ้นมวัว เมื่อไหร่จะหาย
ร้อยละ 45-56 อาการจะหายไปเมื่ออายุ 1 ปี
ร้อยละ 60-77 อาการจะหายไปเมื่ออายุ 2 ปี
ร้อยละ 84-87 อาการจะหายไปเมื่ออายุ 3 ปี
ร้อยละ 90-95 อาการจะหายไปเมื่ออายุ 5-10 ปี

การป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็กที่มีความเสี่ยง
รับประทานนมมารดาอย่างเดียว ในช่วง 6 เดือนแรก โดยมารดาไม่จำเป็นต้องงดรับประทานนมวัว หลีกเลี่ยงการให้
- อาหารเสริมใดๆ ในช่วง 6 เดือนแรก
- ไข่แดงในช่วง 2 ปีแรก
- อาหารทะเลในช่วง 3 ปีแรก

มารดา ไม่ควรรับประทานนมวัวมากเกินกว่าปกติในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ (โดยเฉพาะช่วงหลังของการตั้งครรภ์) หรือช่วงให้นมเด็ก ถ้าไม่สามารถให้นมมารดาได้ ให้นมสูตรสำหรับเด็กแพ้นมวัวทดแทน

ข้อมูลจาก : http://women.sanook.com
Article Other
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
Sponsors
view all
Banner
view all