ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
Article
Share
การทานยาขณะมีครรภ์
การทานยาขณะมีครรภ์ ยาหลายชนิดมีผลต่อลูกในครรภ์ จึงควรหลีกเลี่ยงยาทุกชนิดระหว่างมีครรภ์ ทารกในครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า 7 เดือน จะได้รับผลกระทบจากยามากกว่าเมื่อมีอายุมากกว่า 7 เดือน โดยเฉพาะทารกอ่อนใน 3 เดือนแรก ซึ่งเป็นระยะที่ทารกอ่อนมีการสร้างอวัยวะต่างๆ ภายในและภายนอกร่างกาย เมื่อมียามารบกวนการเจริญเติบโตของอวัยวะเหล่านี้จะทำให้เกิดความพิการต่อทารกได้ และเมื่อเกิดความพิการแล้วจะไม่มียาชนิดใดมาบำบัดให้หายได้ ยาบางชนิดที่พอจะทานได้บ้างในยามจำเป็นได้แก่
  • ยาลดไข้ - พาราเซตามอล
  • ยาลดน้ำมูก - คลอเฟนนิรามีน
  • ยาแก้อักเสบ - เพนนิซิลลิน อะม็อกซิซิลลิน เป็นต้น 
ทางที่ดีที่สุด คือ ไม่ทานยาใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าจำเป็นจริงๆ ควรให้หมอเป็นคนจัดยาให้ทานดีกว่า
  
 
Article Other
เคล็ดลับ ฝึกลูกนั่งรถเข็น
เคล็ดลับ ฝึกลูกนั่งรถเข็น
ข้อห้ามสำคัญ สำหรับแม่ตั้งครรภ์
ข้อห้ามสำคัญ สำหรับแม่ตั้งครรภ์
น้ำนมหด กู้ยังไงดี!!!
น้ำนมหด กู้ยังไงดี!!!
Sponsors
view all
Banner
view all