ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
Article
Share
ปัญหาเด็กไม่พูดหรือพูดช้า
ปัญหาเด็กไม่พูดหรือพูดช้า โดยปกติแล้วเด็กที่อยู่ในช่วยอายุ 1-2 ปี จะเิริ่มพูดเป็นคำ ๆ ได้แต่ยังไม่ชัดเจนนัก เช่น หม่ำ ๆ ในกรณีที่พ่อแม่สังเกตเห็นว่าลูกของตนไม่พูดเมื่ออายุได้ 1-2 ปี แล้ว อาจมีสา้้เหตุได้จาก 

- ความผิดปกติของระบบการได้ยิน 
- มีการใช้หลายภาษาในครอบครัว ทำให้เด็กเกิดความสับสนในการพูด
- เด็กมีภาวะของโรคบางโรค เช่น สติปัญญาบกพร่อง ออทิสติค เป็นต้น

เมื่อพบปัญหาแล้ว คุณพ่อคุณแม่ลองทำตามแนวทางต่อไปนี้ เช่น ให้ลองสั่นกระดิ่งหรือปรบมือดัง ๆ ด้านหลังเด็ก เพื่อดูว่าเด็กจะหันตามเสียงหรือไม่ ถ้าเด็กไม่หันตามเสียงแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปตรวจระบบการได้ยินที่โรงพยาบาล เพราะลูกอาจมีปัญหาด้านการได้ยิน ถ้าพบว่าลูกไม่ได้มีความผิดปกติที่ระบบการได้ยินแล้ว อาจเป็นได้ที่ลูกมีความสับสนเรื่องภาษา เพราะคุณพ่อคุณแม่อาจใช้ภาษาต่างกันคุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยตกลงกันในเรื่องการใช้ภาษาว่าต้องการใหู้ลูกใช้ภาษาใดเป็นภาษาเหลัก ภาษาใดเป็นภาษารอง จะทำให้เด็กลดความสับสนเรื่องภาษาลงได้ 

นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรพยายามพูดคุยกับลูกให้มากขึ้น กระตุ้นให้ลูกพูดคำสั้น ๆ ง่าย ๆ เืพื่อสื่อความหมายต่อกัน แต่ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ หรือไำม่ทราบว่าจะช่วยลูกอย่างไรดี คุณพ่อคุณแม่ควรนำลูกไปขอรับคำแนะนำ และรับการรักษายังสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

  
ข้อมูลจาก : www.autisticthai.org
Article Other
เคล็ดลับ! พาลูกน้อยไปหาหมอฟัน
เคล็ดลับ! พาลูกน้อยไปหาหมอฟัน
Checklist พัฒนาการลูกน้อยวัย 6 เดือน
Checklist พัฒนาการลูกน้อยวัย 6 เดือน
เครื่องปั๊มนมมีกี่แบบกันแน่ แล้วเลือกใช้อย่างไรดี ?
เครื่องปั๊มนมมีกี่แบบกันแน่ แล้วเลือกใช้อย่างไรดี ?
Sponsors
view all
Banner
view all