ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
Article
Share
ควันบุหรี่ตัวการสำคัญที่ทำลายระบบทางเดินหายใจของลูกน้อย อย่างคาดไม่ถึง

ควันบุหรี่ตัวการสำคัญที่ทำลายระบบทางเดินหายใจของลูกน้อย อย่างคาดไม่ถึงควันบุหรี่...ตัวการสำคัญที่ทำลายระบบการหายใจของลูกน้อยอย่างคาดไม่ถึง 

ถึงแม้ในปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้ออกกฏหมายต่างๆ เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ของคน ไม่ว่าจะเป็นการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ห้ามขายบุหรี่ในสถานศึกษาหรือใกล้แหล่งสถานศึกษา แต่จากผลการวิจัยล่าสุดพบว่า ?เด็กส่วนใหญ่ที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจได้รับผลกระทบโดยตรงจากครอบครัว? 

โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ของนิวยอร์คได้เผยแพร่ผลการวิจัยล่าสุดของดร.แมนเฟรดด์ นูเบอร์เกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจประจำมหาวิทยาลัย เวียนนา ประเทศออสเตรีย จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเด็กกว่า 20,000 คนใน 8 ประเทศทั่วโลก ซึ่งยืนยันว่า ?พ่อแม่ที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์บุตรรวมทั้งหลังคลอดบุตร ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจของลูกน้อย? โดยการที่พ่อแม่สูบบุหรี่ขณะลูกน้อยยังอยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 12 ปี ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจของลูก ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ภาวะหายใจล้มเหลว และมะเร็งปอดในอนาคตอัน ใกล้ของลูกน้อยอย่างคาดไม่ถึง 

อีกทั้ง ผลการวิจัยยังระบุว่า ?เด็กส่วนใหญ่ที่มีพ่อแม่หรือพี่น้องที่สูบบุหรี่ มีแนวโม้วที่จะติดบุหรี่ตั้งแต่เด็กเนื่องจากได้รับอิทธิพลและแบบอย่างมาจากครอบครัวซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสูบบุหรี่ก่อนวัยอันควรของเด็กเหล่านั้น? 

จากการวิเคาระห์กลุ่มตัวอย่างเด็กจากทั่วโลกรวมทั้งเด็ก 22,712 คน จากกลุ่มเป้าหมายใน 8 ประเทศพบว่า 
?31-40 เปอร์เซนต์ของเด็กที่มีแม่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ จะเกิดปัญหาการทำงานผิด ปกติของระบบทางเดินหายใจ มากกว่าเด็กที่มีแม่ไม่สูบบุหรี่ ส่วนในเด็กเกิดใหม่ที่แม่สูบบุหรี่พบว่า กว่า 24-27 เปอร์เซนต์ พบปัญหาความผิดปกติของปอด?

และเป็นที่น่าตกใจว่า ?กว่า 60 เปอร์เซต์ของกลุ่ม ตัวอย่างของเด็กในปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาและได้รับผลกระทบโดยตรงจากควันบุหรี่ที่พ่อแม่สูบทั้งในขณะตั้งครรภ์และแรกเกิด ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาร้ายแรงที่บั่นทอนสุขภาพของเด็กเหล่านี้ซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศ? 

ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นและตระหนักว่า การรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุที่เป็นผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาสุขภาพของคนใน ปัจจุบันได้

นั่นคือการที่พ่อแม่สูบบุหรี่และลูกน้อยได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายโดยตรงเป็นระยะเวลานาน และชี้ให้เห็นว่ากฎหมายและการรณรงค์ต่างๆ ในปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ได้ 

นอกจากความรักและความปรารถนาดีของพ่อแม่ที่มีต่อลูกน้อยซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของกฎหมาย

ข้อมูลจาก : http://www.weddingmind.com
Article Other
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
Sponsors
view all
Banner
view all