ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
Article
Share
สุขลักษณะนิสัยที่ดีของการนอนในเด็ก
สุขลักษณะนิสัยที่ดีของการนอนในเด็ก การนอนหลับนั้นเป็น 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมดของทุกๆ คน ซึ่งร่างกายจะได้รับการพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันใหม่ ในเด็กนั้นการนอนหลับจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ ดังนี้

1. เด็กแรกเกิด จะนอน 16-20 ชั่วโมงต่อวัน 
2. เด็กแรกเกิด - 6 เดือน จะนอน 13-14 ชั่วโมงต่อวัน และนอนกลางวัน 3-4 ครั้ง
3. เด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี จะนอน 12-14 ชั่วโมงต่อวัน และนอนกลางวัน 1 ครั้ง
4. เด็กอายุ 3 ปี - 7 ปี จะนอน 11-12 ชั่วโมงต่อวัน และไม่นอนกลางวัน
5. เด็กวัยประถม จะนอน 9-11 ชั่วโมงต่อวัน
6. เด็กวัยรุ่น จะนอน 9-9.5 ชั่วโมงต่อวัน
7. ผู้ใหญ่ 8 ชั่วโมง ต่อวัน 

จะสังเกตได้ว่าในเด็กนั้น ต้องการชั่วโมงในการนอนหลับพักผ่อนที่มากกว่าผู้ใหญ่เพราะร่างกายมีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ เป็นจำนวนมาก นอกจากการนอนหลับให้เพียงพอตามวัยนั้นๆ แล้ว ผู้ปกครองควรมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. ควรนอนหลับให้จำนวนชั่วโมงที่พอเหมาะกับวัยนั้นๆ
2. ไม่ควรมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นก่อนเข้านอน เช่น ออกกำลังกายอย่างหนัก
3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น น้ำอัดลม, ช็อคโกแลต
4. ในเด็กเล็กไม่ควรให้ดูดขวดนมเพื่อทำให้นอนหลับ เพราะจะทำให้เด็กจะหลับได้เมื่อต้องดูดขวดนมเท่านั้น

ท้ายนี้ขอให้สมาชิกตัวน้อยๆ ของท่านได้มีการนอนหลับที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อบุตรหลานของท่านจะได้พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

ข้อมูลจาก : http://www.lovekid.com
Article Other
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
วิธีล้างจมูกเด็กที่ถูกต้องและปลอดภัย
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
เคล็ดลับลดพุงสำหรับคุณแม่หลังคลอด
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
Sponsors
view all
Banner
view all