ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
Article
Share
Playing is learning
Playing is learning การเล่นคือการเรียนรู้ ดร.ชัยนันท์ สมุทรวานิช ได้ขยายผลไปเป็นแนวคิด เพลิน ซึ่งมาจากศัพท์ที่ท่านคิดเอง คือ Plearn มาจาก Play and learn หมายความว่า การเล่นกับการเรียนนั้นแยกกันไม่ออก แต่จะผสมผสานกันไปอย่างกลมกลืน ของเล่นจึงเกี่ยวข้องกันการเรียนรู้ของเด็กด้วย

โดยมีหลักการในการเลือกของเล่นให้ลูกน้อยของคุณ 4 ประการด้วยกันคือ 

1. เหมาะกับวัย 
2. ปลอดภัย 
3. จูงใจใฝ่รู้ 
4. ราคามิตรภาพ 

การเลือกของเล่นให้ทารก ควรจะเป็นของเล่น “ล่อตาล่อใจ” ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการมอง การฟัง และการสัมผัสของเล่นนั้นควรมีน้ำหนักเบา ชิ้นใหญ่ เพื่อการป้องกันการกลืนของเล่น ไม่มีเหลี่ยมแหลมคม สีสันสดใส และไม่มีสารพิษ ยิ่งถ้ามีเสียงกรุ๊งกริ๊งเบาๆ หรือเคลื่อนไหวได้โดยไม่มีอันตรายก็ยิ่งดี และที่ควรระวังเป็นพิเศษอีกเรื่องก็คือ สีสันของของเล่น ควรดูว่าหลุดออกง่ายหรือไม่ด้วย

ส่วนการเลือกซื้อของเล่น ควรอ่านข้อมูลหรือป้ายฉลากให้ละเอียด โดยเฉพาะคำเตือน ซึ่งมักบอกอายุของเด็กเอาไว้ด้วย และถ้ามีเครื่องหมาย สมอ. ที่ให้กับของเล่นทีได้มาตราฐาน ก็จะยิ่งช่วยเสริมความมั่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้อีกทางด้วย 

ข้อมูลจาก : http://www.momchannel.com
Article Other
แม่ๆต้องรู้! ก่อนซื้อคาร์ซีทให้ลูกรัก
แม่ๆต้องรู้! ก่อนซื้อคาร์ซีทให้ลูกรัก
เครื่องปั๊มนมที่ใช่...สำหรับคุณแม่นักปั๊ม !!
เครื่องปั๊มนมที่ใช่...สำหรับคุณแม่นักปั๊ม !!
เทคนิคง่ายๆ ช่วยให้ลูกทำการบ้านอย่างแฮปปี้
เทคนิคง่ายๆ ช่วยให้ลูกทำการบ้านอย่างแฮปปี้
Sponsors
view all
Banner
view all