News
แบ่งปัน
3 วิธีมางาน BBB
 
  สะดวกกว่า มาแท็กซี่ กระโดดดึ๋งเข้างาน 

  ขากลับมีบริการเรียกแท็กซี่

  ระบบแท็กซี่ปลอดภัย จดทะเบียนไว้ทุกคัน 

  บริการส่งคุณถึงบ้านอย่างสบายใจ  มา MRT เดินใกล้ ไม่ต้องจอด ออกประตู 3

  ช้อปเสร็จตัวปลิวไม่ต้องหิ้วกลับบ้าน 

  งาน "ช็อปเพื่อลูก" by Baby Best Buy 2017
     ค่าส่งเพียง 100 บาท/กล่อง ทั่วกรุงเทพฯ และ 150 ทั่ไทย

  สินค้าที่ไม่ได้ซื้อใน งาน "ช็อปเพื่อลูก" by Baby Best Buy 2017
     ค่าส่ง 200 บาท / กล่อง ทั่วกรุงเทพ และ 300 บาท ทั่วไทย

***ขนส่งในขนากล่อง 50 x 50 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม /กล่อง


 หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใด ต้องการให้น้องๆ BBB Boy ช่วยถือของไปส่งยัง
 


 ท่านสามารถสะกิดเรียกให้น้องๆ BBB Boy ช่วยถือของไปส่งได้เลยคะ
 เพียงมองหาน้องๆ ที่สวมเสื้อ BBB Boy แบบนี้


  

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น
กิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น
กิจกรรม BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ
กิจกรรม BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ
ประกาศชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Me2We Family Free All
ประกาศชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Me2We Family Free All