News
แบ่งปัน
3 วิธีมางาน BBB
 
  สะดวกกว่า มาแท็กซี่ กระโดดดึ๋งเข้างาน 

  ขากลับมีบริการเรียกแท็กซี่

  ระบบแท็กซี่ปลอดภัย จดทะเบียนไว้ทุกคัน 

  บริการส่งคุณถึงบ้านอย่างสบายใจ  มา MRT เดินใกล้ ไม่ต้องจอด ออกประตู 3

  ช้อปเสร็จตัวปลิวไม่ต้องหิ้วกลับบ้าน 

  งาน "ช็อปเพื่อลูก" by Baby Best Buy 2017
     ค่าส่งเพียง 100 บาท/กล่อง ทั่วกรุงเทพฯ และ 150 ทั่ไทย

  สินค้าที่ไม่ได้ซื้อใน งาน "ช็อปเพื่อลูก" by Baby Best Buy 2017
     ค่าส่ง 200 บาท / กล่อง ทั่วกรุงเทพ และ 300 บาท ทั่วไทย

***ขนส่งในขนากล่อง 50 x 50 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม /กล่อง


 หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใด ต้องการให้น้องๆ BBB Boy ช่วยถือของไปส่งยัง
 


 ท่านสามารถสะกิดเรียกให้น้องๆ BBB Boy ช่วยถือของไปส่งได้เลยคะ
 เพียงมองหาน้องๆ ที่สวมเสื้อ BBB Boy แบบนี้


  

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนก่อนเข้างาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 28
ลงทะเบียนก่อนเข้างาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 28
เพียงลงทะเบียนในเว็บไซต์กอนวันที่ 3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  รอรับ SMS ตอบกับจากเราใน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม "BABY บะรื๊น บะรื๊น"  ในงาน BBB ครั้งที่ 28
กิจกรรม "BABY บะรื๊น บะรื๊น" ในงาน BBB ครั้งที่ 28
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆหนูๆ อายุระหว่าง 1 - 2 ปี ความสูงไมเกิน 90 เซนติเมตร ร่วมสนุกกับ " กิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น " ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 28
มหกรรมแข่งคลาน  กิจกรรม "BABY กระดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน Thailand Baby & Best Buy ครั้งที่ 28
มหกรรมแข่งคลาน กิจกรรม "BABY กระดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน Thailand Baby & Best Buy ครั้งที่ 28
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆหนูๆ อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน ร่วมสนุกกับ กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 28