News
แบ่งปัน
โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่ในครรภ์ ณ เสถียรธรรมสถาน

โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่ในครรภ์ ณ เสถียรธรรมสถาน 


ผู้เข้าร่วม
1. พ่อแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ ไม่จำกัดอายุครรภ์ และตั้งใจที่จะลงทุนสร้างจิตประภัสสรให้ลูกในครรภ์ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและครอบครัว

2. วงศาคณาญาติและผู้ทำงานเกี่ยวข้องที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปร่วมสร้างสังคมที่ส่งเสริมการให้กำเนิดชีวิตด้วยจิตประภัสสร

ข้อปฎิบัติในการเป็นสมาชิก
1. สมัครสมาชิกล่วงหน้า ส่งใบสมัครแล้วสามารถเข้าร่วมได้เลยและในการเข้าร่วมในครั้งต่อไป กรุณาแจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรือ E-mail อย่างน้อย 3 วัน
2. ไม่จำเป็นต้องมาทุกเดือนหรือมีคุณพ่อมาด้วย แต่ยิ่งมายิ่งดี และสามารถพาเด็ก ๆเพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวมาได้
3. เมื่อคลอดกรุณาแจ้งเพื่อนัดวันรับขวัญ
4. แต่งการลำลองแต่สุภาพเหมาะสมกับกาละเทศะในสถานปฎิบัติธรรม เช่น ไม่นุ่งสั้นเหนือเข่า รัดรูป คอลึก แขนกุด 

การสมัครสมาชิก
1.สมัครสมาชิกโดยกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่เสถียรธรรมสถานทุกวัน หรือ
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด "ใบสมัคร ชุมชนวันหยุด" 

และส่งมาทาง E-mail มาที่ family.sds@gmail.com 
ตั้ง Subject: สมัครจิตประภัสสร 
หรือส่ง Fax ไปที่หมายเลข 0-2945-5935, 0-2519-4633

2. สมัครใหม่กรุณาสมทบค่าเอกสารและสื่อสำหรับการสร้างครอบครัวจิตประภัสสรครอบครัวละ 500 บาท ชำระในวันอบรม ณ จุดลงทะเบียน

รูปแบบกิจกรรม
1. สำหรับครอบครัว
ฝึกฝนการครองชีวิตครอบครัวและการให้กำเนิดชีวิตที่อยู่บนหนทางแห่งการพ้นทุกข์ ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ผ่านกิจกรรมอันหลากหลายที่สามารถนำกลับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดย

แบ่งเป็น 5 รุปแบบ การเรียนรู้คือ
1.1 การอบรมวิถีชีวิตของครอบครัวเพื่อจิตประภัสสร ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน 9.00 - 18.00 น.
1.2 ค่ายอบรมอานาปานสติภาวนาระหว่างตั้งครรภ์ (2 วัน1คืน) ปีละ 3 ครั้ง (มี.ค. , มิ.ย. และ ก.ย.)
1.3 พิธีรับขวัญเด็กเกิดใหม่ ทุกขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)
1.4 ธรรมาศรมจิตประภัสสร คือ การให้คำปรึกษาโดยวงศาคณาญาติผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)
1.5 การเรียนรู้ผ่านสื่อและกิจกรรมตามอัธยาศัย คือ ร่วมวิถีชีวิตในชุมชนปฎิบัติธรรมได้ทุกวัน มีการสอนธรรมะทุกเสาร์ อาทิตย์ และมีช่องทางการเรียนรู้ผ่าน Internet และสื่อสารมวลชนทุกวัน

2. สำหรับผู้ทำงานเกี่ยวกับครอบครัวและการตั้งครรภ์
2.1 การดูงานโครงการจิตประภัสสร ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน 08.00 - 18.00 น.
2.2 การอบรมหลักสูตร "พยาบาลจิตประภัสสร" (3 วัน 2 คืน) ปีละ 3 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-519-1119, 02-510-6697
เว็บไซต์ http://www.sdsweb.org
ข้อมูลจาก : http://www.sdsweb.org
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รับแผนผังงาน
รับแผนผังงาน
พิกัดของใช้จำเป็น
พิกัดของใช้จำเป็น
1.พิกัด ผ้าอ้อม, นมผง 2. พิกัด Carseat,รถเข็น,เตียง, Playpen 3. พิกัด เครื่องปั๊มนม, ขวดนม, จุกนม 4. พิกัด สเปรย์, แผ่นแปะ, ยากันยุง
บริการ BBB BOY
บริการ BBB BOY
BBB BOY ช่วยถือ ช่วยหิ้ว แม่ๆ ช็อป ชิลล์ ตลอดงาน บริการรับฝากของ แบบเคลื่อนที่ได้แนวใหม่ เอาใจคุณแม่นักช็อป